Cadeaukaarten

De Geschillencommissie Cadeaukaarten behandelt klachten van consumenten over de besteedbare cadeaukaarten of cadeaukaarten in natura tegen ondernemers die deelnemen aan het keurmerk Cadeaukaarten.

Icoon cadeaukaartenWelke klachten behandelt de Geschillencommissie Cadeaukaarten?

De Commissie kan geschillen behandelen over:

  • de aankoop/levering van een cadeaukaart na 1-1-2017
  • de hoogte van het besteedbare tegoed op de cadeaukaart
  • in geval van cadeaukaart in natura, de dienst die geleverd wordt
  • de voorwaarden die verbonden zijn aan de besteding van de cadeaukaart.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Cadeaukaarten.

Kosten
Het klachtengeld bedraagt € 27,50. Geeft De Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u het betaalde bedrag terug van de ondernemer. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Procedure
De eerste stap is om de ondernemer te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen, is dat de ondernemer lid is aangesloten bij de Geschillencommissie Cadeaukaarten. Controleer in de Adressengids ondernemers of de ondernemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Cadeaukaarten. De ondernemer moet deelnemen aan het keurmerk Cadeaukaarten en de cadeaukaart is afgegeven na 1-1-2017.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

Terug naar boven