Dakbedekking

De commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven op het gebied van dakbedekking (over zogenaamde bitumineuze platte daken).

Welke klachten behandelt de commissie Dakbedekking?Icoon Geschillencommissie Dakbedekking

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de werkzaamheden
  • Gebruikt materiaal
  • Afwerking door het bedrijf
  • Technische gebreken
  • Waterdichtheid van het dak

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Dakbedekking.


Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij VEBIDAK (Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland) zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Dakbedekking. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven