Dakbedekking

De commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven op het gebied van dakbedekking (over zogenaamde bitumineuze platte daken).

Welke klachten behandelt de commissie Dakbedekking?Icoon Geschillencommissie Dakbedekking

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de werkzaamheden
  • Gebruikt materiaal
  • Afwerking door het bedrijf
  • Technische gebreken
  • Waterdichtheid van het dak

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij VEBIDAK (Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland) zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Dakbedekking. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
In 2016 zijn er 3 klachten door de Commissie Dakbedekking in behandeling genomen:

  • 2 klacht was ongegrond
  • 1 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt.

Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven