Directe Verkoop

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen directe verkoopondernemers. Dit zijn bedrijven die producten verkopen door middel van demonstraties of presentaties of tijdens een party bij iemand thuis of op een andere locatie. Het product is dus niet in een winkel gekocht.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie directe Verkoop?icoon commissie Directe Verkoop

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn klachten over de te leveren of geleverde:

  • Huishoudartikelen
  • Huisaccessoires
  • Kleding/sieraden
  • Schoonmaakproducten
  • Verzorgingsproducten/cosmetica
  • Voedingsmiddelen

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Directe Verkoop.


Procedure

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids. De directe verkooponderneming moet zijn aangesloten bij de VDV (Vereniging Directe Verkoop).

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

 

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven