Doe-Het-Zelfbedrijven

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een bouwmarkt of doe-het-zelfbedrijf. Bijvoorbeeld klachten over de aanschaf, levering en/of plaatsing van gekochte artikelen door het doe-het-zelfbedrijf.

Welke klachten behandelt de commissie Doe-Het-Zelf?Icoon Doe-het-zelf-bedrijven

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Het aangeschafte gereedschap of materiaal valt tegen
  • Er zit een kleurverschil in een levering tegels
  • Het geleverde laminaat vertoont te snel slijtage
  • Leginstructie van laminaat onduidelijk
  • Onvoldoende informatie over de eigenschappen van een product

Let op: De commissie kan geen klachten behandelen over de huur of verhuur van bijvoorbeeld gereedschap.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij de VWDHZ zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Doe-Het-Zelf. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Doe het zelf taartdiagramIn 2016 zijn er 36 klachten door de Commissie Doe het Zelf in behandeling genomen:

  • 4 klachten waren gegrond
  • 1 klacht was ten dele gegrond
  • 13 klachten waren ongegrond
  • 15 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 3 keer was er een schikking op de zitting.

Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven