Geschillencommissie eHerkenning

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers over het door een leverancier te leveren of geleverde inlogmiddel eHerkenning. 

Welke klachten behandelt de commissie eHerkenning?

Het belangrijkste onderwerp dat de commissie kan behandelen zijn geschillen over de dienstverlening van de leverancier van het inlogmiddel eHerkenning (bijvoorbeeld over storingen). 

Geschillen over (de hoogte van) de prijs van de dienst van de leverancier kan de commissie niet behandelen. De commissie kan ook geen geschillen behandelen over het verplicht gebruik van eHerkenning door een overheidsorganisatie.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

Om een klacht in te kunnen dienen moet de leverancier van het inlogmiddel eHerkenning aangesloten zijn bij De Geschillencommissie. Lees meer

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de  Geschillencommissie eHerkenning bedragen: € 75,00 excl BTW. Voor dit bedrag wordt zonodig ook een deskundigenrapport opgemaakt. U krijgt het volledige klachtengeld terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie. Let op: Voor deze commissie geldt een uitzondering, in beginsel beslist de commissie alleen over het geschil op basis van de documenten die de partijen hebben aangeleverd. De commissie heeft wel de mogelijkheid om – uit eigen beweging of op verzoek van een partij - beide partijen op te roepen om een mondelinge toelichting op een zitting te geven.

Klachtenloket

De leverancier van eHerkenning maakt gebruik van de diensten van het Klachtenloket eHerkenning. U kunt u daar gratis terecht voor informatie en advies over uw vragen en/of klachten. Wij kunnen bemiddelen tussen u en de leverancier van eHerkenning. 

Wilt u hierover meer informatie, ga dan naar de pagina van het Klachtenloket.

Meer informatie