Elektro

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die een elektronisch apparaat (gaan) leveren of (gaan) repareren.

Welke klachten behandelt de commissie Elektro?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over de koop of reparatie van:

  • Audiovisuele apparaten (televisie, geluidsapparatuur)
  • Klein huishoudelijke apparaten
  • Persoonlijke verzorgingsapparaten
  • Verlichtingsartikelen
  • Witgoed (wasmachines, drogers etc.)
  • Computer- en gerelateerde apparatuur
  • Andere elektronische apparatuur

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Elektro.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 62,50 bij een factuurbedrag lager dan € 500,- 
  • € 87,50 bij een factuurbedrag tussen de € 500,- en € 1.500,- 
  • € 112,50 bij een factuurbedrag hoger dan € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet ook zijn aangesloten bij Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI), lid Detailhandel en/of Reparatiebedrijven. ​

​Meer informatie


Conform leveringsvoorwaarden moet klacht binnen 48 zijn gemeld. consument te laat klacht gemeld. klacht ongegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op schade aan de door de ondernemer op 8 december 2017 aan de[...]
gezien de schade gaat ontbinding overeenkomst te ver. ondernemer dient schade te herstellen
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een omstreeks maart 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De[...]
defect na verstrijken garantietermijn had consument niet hoeven te verwachten; klacht gegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 januari 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst,[...]