Energie Prijsplafond

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een energieleverancier over de verwerking van het energie prijsplafond in facturen die het energiebedrijf aan u heeft gestuurd.

Welke klachten behandelt de commissie Energie Prijsplafond?

Deze commissie behandelt uitsluitend geschillen over het energie prijsplafond. U kunt alleen een geschil aanhangig maken als u consument bent en meent dat uw energiebedrijf u een factuur voor elektriciteit, gas of warmte heeft gestuurd waarin het energie prijsplafond niet of niet juist is verwerkt. Onder factuur wordt hier ook een onjuist termijnbedrag of onjuiste eindfactuur verstaan. U vindt bijvoorbeeld dat het energie prijsplafond in uw geval verkeerd is toegepast of berekend waardoor uw energierekening te hoog uitvalt.

Informatie over prijsplafond kunt u hier vinden: Prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming (deze link leidt naar een pagina waar u alles kunt lezen over het prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming)

Aan de Geschillencommissie Energie Prijsplafond kunt u geen geschillen voorleggen over de aansluiting of levering van gas, warmte of elektriciteit. Voor dergelijke klachten kunt u wel terecht bij de Geschillencommissie Energie (deze link leidt naar een pagina waar u een klacht kunt indienen tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte.).

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (deze link leidt naar een pagina waar u alles kunt lezen over de kosten van een klacht).

De procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (deze link leidt naar een pagina waar u alles kunt lezen over ons proces).

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer bij de Geschillencommissie is geregistreerd voor de behandeling van geschillen.
 Door de hoge energieprijzen zijn verschillende energieleveranciers in financiële problemen gekomen. Van een aantal van hen is het faillissement uitgesproken en/of is de vergunning voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor het indienen van uw klacht.

 Lees meer over energieprijzen en omgevallen leveranciers.

Meer informatie


Vordering consument is verjaard
Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat er in de periode 2007 tot en met 2015 te[...]
Beperkingen systeem maken dat vordering consument wordt afgewezen
Waar gaat de uitspraak over? De consument wenst op grond van de Leveringsvoorwaarden beschikbaarheid van koeling op alle dagen in[...]
Consument dient ijking magnetische beïnvloeding te betalen, maar krijgt ijkingsgeld terug als hij gelijk krijgt
Waar gaat de uitspraak over? De consument wenst dat de door de ondernemer aangeboden ijking van de warmtemeter uitgebreid wordt[...]