Energie Prijsplafond

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een energieleverancier over de verwerking van het energie prijsplafond in facturen die het energiebedrijf aan u heeft gestuurd.

Welke klachten behandelt de commissie Energie Prijsplafond?

Deze commissie behandelt uitsluitend geschillen over het energie prijsplafond. U kunt alleen een geschil aanhangig maken als u consument bent en meent dat uw energiebedrijf u een factuur voor elektriciteit, gas of warmte heeft gestuurd waarin het energie prijsplafond niet of niet juist is verwerkt. Onder factuur wordt hier ook een onjuist termijnbedrag of onjuiste eindfactuur verstaan. U vindt bijvoorbeeld dat het energie prijsplafond in uw geval verkeerd is toegepast of berekend waardoor uw energierekening te hoog uitvalt.

Informatie over prijsplafond kunt u hier vinden: Prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming

Aan de Geschillencommissie Energie Prijsplafond kunt u geen geschillen voorleggen over de aansluiting of levering van gas, warmte of elektriciteit. Voor dergelijke klachten kunt u wel terecht bij de Geschillencommissie Energie.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

De procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer bij de Geschillencommissie is geregistreerd voor de behandeling van geschillen.
 Door de hoge energieprijzen zijn verschillende energieleveranciers in financiële problemen gekomen. Van een aantal van hen is het faillissement uitgesproken en/of is de vergunning voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor het indienen van uw klacht.

 Lees meer over energieprijzen en omgevallen leveranciers.

Meer informatie


Klacht ontvankelijk op basis van reglement commissie
Waar gaat de uitspraak over? De consument beklaagt zich over het feit dat de slimme meter niet uit te lezen[...]
Klacht niet tijdig ingediend bij commissie
Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een factuur gekregen in het kader van afgenomen stroom voor een hennepkwekerij.[...]
Commissie kan niet oordelen over hoogte tarieven in zijn algemeenheid
Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de forse stijging van de nieuwe tarieven voor groenen energie. De[...]