Energie Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte. Daarnaast behandelt de commissie klachten van ondernemers tegen de netbeheerder over het functioneren van de meter (ijking) of schade als gevolg van een stroomstoring.

Welke klachten behandelt de commissie Energie?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn afsluiting, levering of tarieven van:

  • Elektriciteit
  • Gas
  • Warmte

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 50.000,-- te boven gaat kan de commissie niet behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2019 van de commissie Energie Zakelijk. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Het bedrijf moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisaties van de bedrijven, Energie-Nederland of Netbeheer Nederland of bij De Geschillencommissie voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids. 

Meer informatie


Geen rechtsgrond voor leveren energie
Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt is het lopende contract voor de levering van gas en elektra door[...]
Schade als gevolg van geplande en vervolgens niet uitgevoerde werkzaamheden komt voor rekening van de netbeheerder
Waar gaat de uitspraak over De netbeheerder heeft een stroomonderbreking aangekondigd in verband met werkzaamheden maar die zijn toch niet[...]
De capaciteit van de aansluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de netbeheerder; het is aan verbruiker om ervoor te zorgen dat zijn aansluitcapaciteit voldoet aan eigen wensen of behoeften.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het door het bedrijf bij verbruiker/aangeslotene in rekening gebrachte capaciteitstarief vanaf oktober 2012.[...]