in deze afbeelding die je een bliksemschicht

Energie Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte. Daarnaast behandelt de commissie klachten van ondernemers tegen de netbeheerder over het functioneren van de meter (ijking) of schade als gevolg van een stroomstoring.

Welke klachten behandelt de commissie Energie?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn afsluiting, levering of tarieven van:

  • Elektriciteit
  • Gas
  • Warmte

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 50.000,-- te boven gaat kan de commissie niet behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Energie Zakelijk (door op deze link te klikken ga je door naar het jaarverslag van de commissie energie zakelijk) . Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl (door op deze link te klikken ga je door naar de website van samen werken aan kwaliteit). Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (door op deze link te klikken ga je door naar de processen pagina).

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Het bedrijf moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisaties van de bedrijven, Energie-Nederland (via deze link ga je door naar de pagina van energie Nederland) of Netbeheer Nederland (via deze pagina ga je door naar de pagina van netbeheer Nederland) of bij De Geschillencommissie voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd.

Door de hoge energieprijzen zijn verschillende energieleveranciers in financiële problemen gekomen.  Van een aantal van hen is het faillissement uitgesproken en/of is de vergunning voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor het indienen van uw klacht. Lees meer over energieprijzen en omgevallen leveranciers (via deze link ga je door naar een pagina met meer informatie over de energieprijzen en de omgevallen leveranciers).

Meer informatie


Saldering en terugleververgoeding bij dynamische energiecontracten
Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak betreft een geschil tussen een klager en een energieonderneming over de wijze van[...]
Van een zakelijke afnemer mag dat deze zichzelf ervan vergewist of aansluiting past bij gebruik
Waar gaat de uitspraak over? De aangeslotene is van mening dat ze een te zware elektriciteits- en gasaansluiting had, waardoor[...]
Klacht te laat ingediend
Waar gaat de uitspraak over?  De klager stelt de ondernemer ervoor aansprakelijk dat hij te lang heeft gewacht met het[...]