Energie

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte. Daarnaast behandelt de commissie klachten van consumenten tegen de netbeheerder over het functioneren van de meter (ijking) of schade als gevolg van een stroomstoring.

Welke klachten behandelt de commissie Energie?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over het functioneren van de meter, schade als gevolg van een stroomstoring, afsluiting, levering of tarieven van:

  • Elektriciteit
  • Gas
  • Warmte

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Wilt u meer weten over de uitspraken die de commissie Energie heeft gedaan over de verwijdering van de gasmeter, ga dan naar de pagina Verwijderen gasmeter door netbeheerder.

Heeft u een klacht over warmte?

Dan is het volgende van belang. Is de warmteleverancier een woningcorporatie of een energiebedrijf dat verbonden is aan de corporatie, of een commerciële of particuliere verhuurder van vastgoed in eigendom? Dan kan mogelijk de Geschillencommissie Warmtelevering uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Energie. 

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Energie.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Energie bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

De procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisaties van de energiebedrijven, de Energie-Nederland of Netbeheer Nederland of bij de Geschillencommissie zijn geregistreerd voor de behandeling van geschillen. ​

Meer informatie


Lekkage na installatie slimme gasmeter is fout ondernemer
Waar gaat de uitspraak over Na installatie van een slimme gasmeter rook de cliënt een gaslucht in de meterkast. Een[...]
Demagnetisatie vastgesteld; consument aansprakelijk is voor het niet meer functioneren van de elektriciteitsmeter
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2005/2006 d.d. 29 september 2006 betreffende levering elektriciteit over de periode[...]
Gebrek aan compressor van de warmtepomp; consument mocht op basis van mededelingen van de ondernemer van uitgaan dat hij aanspraak had op compensatie in verband met het elektriciteitsverbruik.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft vergoeding van extra stroomkosten in verband met een gesteld gebrek aan de compressor[...]