Energie

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte. Daarnaast behandelt de commissie klachten van consumenten tegen de netbeheerder over het functioneren van de meter (ijking) of schade als gevolg van een stroomstoring.

Icoon energieWelke klachten behandelt de commissie Energie?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over het functioneren van de meter, schade als gevolg van een stroomstoring, afsluiting, levering of tarieven van:

  • Elektriciteit
  • Gas
  • Warmte

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Heeft u een klacht over warmte?
Dan is het volgende van belang. Is de warmteleverancier een woningcorporatie of een energiebedrijf dat verbonden is aan de corporatie, of een commerciële of particuliere verhuurder van vastgoed in eigendom?
Dan kan mogelijk de Geschillencommissie Warmtelevering uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Energie. Als u in de Adressengids ondernemers zoekt op naam van de warmteleverancier (of woningcorporatie), dan ziet u of deze is aangesloten en welke commissie uw klacht kan behandelen.

Kunt u de warmteleverancier of woningcorporatie niet vinden? Neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag.

Kosten
De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Energie bedragen:  52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

De procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisaties van de energiebedrijven, de Energie-Nederland of Netbeheer Nederland of bij de Geschillencommissie zijn geregistreerd voor de behandeling van geschillen. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Energie taartdiagram
In 2016 zijn er 396 klachten door de Commissie Energie in behandeling genomen:

  • 26 klachten waren gegrond
  • 17 klachten waren ten dele gegrond
  • 131 klachten waren ongegrond
  • 188 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 20 keer was er een schikking op de zitting
  • 9 klachten waren niet ontvankelijk, bij 5 klachten was de commissie niet bevoegd.
Bron: Jaarverslag 2016


Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven