Energie

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte. Daarnaast behandelt de commissie klachten van consumenten tegen de netbeheerder over het functioneren van de meter (ijking) of schade als gevolg van een stroomstoring.

Welke klachten behandelt de commissie Energie?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over het functioneren van de meter, schade als gevolg van een stroomstoring, afsluiting, levering of tarieven van:

  • Elektriciteit
  • Gas
  • Warmte

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.
De Commissie kan een geschil niet behandelen wanneer dit geschil betrekking heeft op de toepassing van het prijsplafond door de ondernemer. Daarvoor komt per 20 maart 2023 een aparte geschillencommissie beschikbaar: de Geschillencommissie Energie Prijsplafond (deze link leidt naar een pagina waar u een klacht kunt indienen tegen een energieleverancier over de verwerking van het energie prijsplafond in facturen die het energiebedrijf aan u heeft gestuurd).

Wilt u meer weten over de uitspraken die de commissie Energie heeft gedaan over de verwijdering van de gasmeter, ga dan naar de pagina Verwijderen gasmeter door netbeheerder (op deze pagina vind u meer informatie over het laten verwijderen van uw gasmeter door een netbeheerder).

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Energie (deze link leidt naar het jaarverslag van de commissie energie van het jaar 2021). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Energie bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (via deze link komt u op een pagina waar u meer informatie krijgt over de kosten van een klacht).

De procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (via deze link komt u op een pagina uit waar u meer informatie krijgt over ons proces).

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisaties van de energiebedrijven, de Energie-Nederland (via deze link komt u uit op een pagina waar u meer informatie krijgt over het bedrijf Energie-Nederland) of Netbeheer Nederland (via deze link komt u uit op een pagina waar u meer informatie krijgt over het bedrijf Netbeheer Nederland) of bij de Geschillencommissie zijn geregistreerd voor de behandeling van geschillen.

Door de hoge energieprijzen zijn verschillende energieleveranciers in financiële problemen gekomen.  Van een aantal van hen is het faillissement uitgesproken en/of is de vergunning voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor het indienen van uw klacht. Lees meer over energieprijzen en omgevallen leveranciers (via deze link komt u op een pagina waar u meer informatie krijgt over energieprijzen en omgevallen leveranciers).

Meer informatie


Oordeel over contractverlenging in energiegeschil
Waar gaat de uitspraak over? De consument beroept zich erop dat in het geëindigde jaarcontract bepaald is dat de overeenkomst[...]
Geschil over terugleververgoeding bij omzetting van energiecontract
Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer na omzetting van het vaste leveringscontract van een[...]
Vordering consument is verjaard
Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat er in de periode 2007 tot en met 2015 te[...]