Energielabel

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een energielabeldeskundige die de bewijsstukken voor aanpassing van het voorlopige Energielabel heeft gecontroleerd.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Het label geeft informatie over de isolatie van dak, vloer, muren en ramen. Ook geeft het aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Het label is verplicht bij de verkoop en verhuur van een huis.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Energielabel?Icoon geschillencommissie Energielabel

Als de klacht gaat over de werkzaamheden van de energielabeldeskundige, kunt u de klacht aan de commissie voorleggen. De klacht dient betrekking te hebben op een voorlopig energielabel over een particuliere woning waarvan u de eigenaar bent en deze bewoont. De commissie kan de schade beoordelen die is ontstaan als gevolg van de onjuiste beoordeling van het voorlopige energielabel. De commissie kan niet het definitieve energielabel veranderen.

De ondernemer moet bij de SGC voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer bij De Geschillencommissie voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd. Check of uw ondernemer is geregistreerd in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
In 2016 is er 1 klacht door de Commissie Energielabel in behandeling genomen. Voor dat type klacht was de commissie echter niet bevoegd.

Bron: Jaarverslag 2016

 

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven