Energielabel

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een energielabeldeskundige die de bewijsstukken voor aanpassing van het voorlopige Energielabel heeft gecontroleerd.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Het label geeft informatie over de isolatie van dak, vloer, muren en ramen. Ook geeft het aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Het label is verplicht bij de verkoop en verhuur van een huis.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Energielabel?

Als de klacht gaat over de werkzaamheden van de energielabeldeskundige, kunt u de klacht aan de commissie voorleggen. De klacht dient betrekking te hebben op een voorlopig energielabel over een particuliere woning waarvan u de eigenaar bent en deze bewoont. De commissie kan de schade beoordelen die is ontstaan als gevolg van de onjuiste beoordeling van het voorlopige energielabel. De commissie kan niet het definitieve energielabel veranderen.

De ondernemer moet bij de SGC voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2019 van de commissie Energielabel. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Energielabel bedragen: € 27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is geregistreerd bij De Geschillencommissie. 

Meer informatie


Ondernemer heeft beperkte taak bij energielabel
Niet de ondernemer maar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt het energielabel vast. Dat het toegekende energielabel lager is[...]
De commissie kan alleen de werkzaamheden van de deskundige beoordelen. De commissie is niet bevoegd om de hoogte van het energielabel te veranderen.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vastgestelde klasse van het energielabel. De consument heeft op 30 januari 2015[...]
Consument verwijt de energielabeldeskundige dat hij de aangeleverde informatie onjuist heeft beoordeeld. Volgens de commissie heeft de ondernemer de gegevens juist beoordeeld. Klacht ongegrond.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vastgestelde klasse van het energielabel. De consument heeft op 4 februari 2015[...]