Energieprijzen en omgevallen leveranciers

Klachten vanwege de gestegen energieprijzen

De energieprijzen zijn gestegen en dat geeft vragen en mogelijk ook klachten. Bij de Geschillencommissie Energie zijn er inmiddels ook klachten ingediend die betrekking hebben op de stijging van de energieprijzen. De Geschillencommissie Energie heeft hier inmiddels enkele uitspraken over gedaan:

Voor meer informatie over de hoge energieprijzen en de gevolgen daarvan verwijzen wij u naar de Consuwijzer (deze link verwijst u door naar de consuwijzer) en dit document van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (deze link verwijst u door naar het document van het ministerie van Economische Zaken en klimaat).

Omgevallen energieleveranciers

Door de hoge energieprijzen zijn een aantal energieleveranciers in financiële problemen gekomen.  Van een aantal van hen is het faillissement uitgesproken en/of is de vergunning voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers ingetrokken. In het reglement van de Geschillencommissie Energie staat dat nieuwe klachten dan niet behandeld kunnen worden. Hier vindt u een overzicht van energieleveranciers waarvan de vergunning is ingetrokken of die failliet zijn (deze link verwijst u door naar het overzicht). Tegen deze leveranciers kunt u op dit moment daarom geen nieuwe klachten meer kunt indienen.

In het insolventieregister (https://insolventies.rechtspraak.nl/) (deze link verwijst u door naar de website van het insolventieregister) kunt u zien of de energieleverancier failliet is verklaard en kunt u de contactgegevens van de curator vinden. Wanneer de energieleverancier failliet is verklaard, kunt u uw vordering op de andere partij indienen bij de curator. 

N.B. De Geschillencommissie probeert bovenstaande lijst zo actueel mogelijk te houden. Dit om potentiële indieners van een klacht zo goed mogelijk te informeren. Rechten kunnen hier echter niet aan ontleend worden. Wanneer een klacht ingediend is, zal altijd getoetst worden of een zaak behandeld kan worden. Als dat op basis van het reglement vereist is, zal de behandeling van een zaak zo nodig alsnog worden gestaakt, als dan blijkt dat een energieleverancier failliet is of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd (omdat zijn vergunning is ingetrokken). 

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur
of stuur een BERICHT (24/7)