Garantiewoningen

Deze commissie behandelt geschillen over gebreken bij (oplevering van) nieuwbouwkoopwoningen tussen bouwbedrijven en consumenten. Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen een geschil indienen over gebreken bij (de oplevering van) de algemene gedeelten van een appartementencomplex.

Icoon Geschillencommissie Garantiewoningen

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Garantiewoningen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • Technische fouten aan uw woning na de oplevering van uw nieuwbouwhuis
 • (Opleverings)gebreken aan uw nieuwbouwwoning
 • Materiaalgebruik of kleur anders dan verwacht
 • Lekkage in woning/ aan de gevel of het dak
 • Klachten over de installatietechniek (denk aan verwarming of ventilatie)
 • Constructieve en of bouwtechnische problemen
 • Schade aan glas of kozijnen
 • Problemen met het schilderwerk
 • De oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin of de zolder, is anders dan afgesproken
 • De bouw van de woning duurde langer dan gedacht

Bij uw nieuwbouwwoning heeft u een overeenkomst getekend en een SWK garantie afgesproken. De ondernemer moet zich aan beide afspraken houden. De commissie zal in haar uitspraak ook toetsen of de ondernemer dit heeft gedaan. De SWK garantie is de belofte van de ondernemer aan de koper dat de woning voldoet aan bepaalde garantienormen die zijn vastgelegd in de SWK Garantie- en waarborgregeling. Die garantienormen komen er op neer dat de ondernemer aan de koper garandeert dat:

 • de woning voldoet aan de Bouwbesluiteisen en
 • de toegepaste constructies, materialen, installaties deugdelijk en bruikbaar zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Garantiewoningen.


Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u hulp vragen bij de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) om het geschil samen op te lossen. Dit kan via telefoonnummer 010-28 18 988 of door een e-mail te sturen aan bemiddeling@SWK.nl. Deze hulp is gratis. Meer informatie vindt u op www.swk.nl.

Lukt het niet de klacht via SWK op te lossen en kocht u uw huis met een waarborgcertificaat beginnend met een S of B (dit staat voor het nummer van uw certificaat)? Dan kunt u uw klacht bij De Geschillencommissie indienen.  Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Begint uw waarborgcertificaat met een W, dan kunnen wij uw klacht helaas niet behandelen. U kunt dan met uw klacht terecht bij de Raad van Arbitrage.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Garantiewoningen. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Meer informatie

 • De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Garantiewoningen?’. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.
 • De ingangsdatum van uw overeenkomst bepaalt bij deze commissie welk reglement van toepassing is:
  - Heeft u een overeenkomst van na 1 januari 2010? Hier vindt u het reglement.
  - Heeft u een overeenkomst gesloten in de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2010? Hier vindt u het reglement.
  - Heeft u een overeenkomst gesloten voor 1 januari 2007? Hier vindt u het reglement.

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven