Geschillencommissie voor Consumentenzaken

De Geschillencommissie voor Consumentenzaken kan alle klachten behandelen, als de ondernemer  bij deze commissie is aangesloten.

U kunt gewoon uw klacht indienen, wij zullen nagaan of de ondernemer is aangesloten. Als dit niet het geval is zullen we de ondernemer vragen dit alsnog te doen. Tot die tijd kunnen we het geschil dan niet behandelen. 

Het overzicht van alle aanbieders die rechtstreeks bij deze commissie zijn aangesloten, vindt u hier (deze link leidt u naar een document met alle aangesloten aanbieders).

Voor de behandeling van het geschil dient de ondernemer jegens De Geschillencommissie aan een aantal financiële verplichtingen te voldoen. Als de ondernemer hier niet aan voldoet, kunnen wij het geschil niet in behandeling nemen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie voor Consumentenzaken (deze link leidt u naar het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de  Geschillencommissie voor Consumentenzaken bedragen: € 52,50. Voor dit bedrag wordt zonodig ook een deskundigenrapport opgemaakt. U krijgt het volledige klachtengeld terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (deze link leidt u naar een pagina waar u meer kunt lezen over de kosten van een klacht).

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (deze link leidt naar een pagina waar u meer kunt lezen over ons proces).

Klachtenloket

Als de ondernemer is aangesloten bij de Geschillencommissie voor Consumentenzaken en gebruik maakt van de diensten van het Klachtenloket, kunt u daar gratis terecht voor informatie en advies over uw vragen en/of klachten. Wij kunnen bemiddelen tussen u en de ondernemer.

Als u hierover meer informatie wilt of wilt weten welke ondernemers gebruik maken van het Klachtenloket, ga dan naar de pagina van het Klachtenloket (deze link leidt naar een pagina over het klachtenloket voor consumentenzaken).

Meer informatie