Gezelschapsdieren

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen dierenwinkels en dierenpensions.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Gezelschapsdieren?Icoon Geschillencommissie Gezelschapsdieren 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Een product dat u bij een dierenwinkel heeft gekocht
  • Het door u gekochte dier of de door u gekochte producten voor het dier
  • De zorg voor het dier in een dierenpension
  • De huisvesting van het dier in een dierenpension

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
In 2016 zijn er 3 klachten door de Commissie Gezelschapsdieren behandeld:

  • 2 klachten waren gegrond
  • 1 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt.
Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven