Glas, Porselein en Aardewerk

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen winkels die glas, porselein en aardewerk verkopen. Dit zijn vaak (luxe) kookwinkels.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Glas, Porselein en Aardewerk?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Luxe cadeau- en trendartikelen, zoals woonaccessoires, souvenirs, kaarsen en kaarten
  • Het door de ondernemer gegeven advies over het product
  • De reparatie van een product
  • Het gekochte product is niet zoals u had verwacht

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Glas, Porselein en Aardewerk.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • €52,50 bij een factuurbedrag lager dan € 500,- 
  • € 77,50 bij een factuurbedrag tussen de € 500,- en € 1.500,- 
  • € 102,50 bij een factuurbedrag hoger dan € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

​Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij brancheorganisatie Het Vakcentrum.

Meer informatie


Klacht over het verminderde zitcomfort is ongegrond, nu enige mate van slijtage, gelet op het lagere prijssegment, niet ongebruikelijk.
Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Glas Porselein en Aardewerk (verder[...]
De storing is tijdens de garantieperiode van 5 jaar opgetreden, dus ondernemer moet die voor zijn rekening herstellen, tenzij het defect aantoonbaar is veroorzaakt door onjuist gebruik van consument.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 november 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer[...]
Na afloop van de garantietermijn ligt de bewijslast voor de vaststelling van de oorzaak van de storing bij consument.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 januari 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich[...]