Groen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een hovenier. Dit zijn bedrijven die uw tuin aanleggen of onderhouden.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Groen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De aanleg van uw tuin
  • Het onderhoud van uw tuin
  • Het plaatsen van een schutting
  • De aanleg van een vijver
  • Door de ondernemer gegeven adviezen of gemaakte plannen

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Groen.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Groen bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij VHG zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Groen. 

Meer informatie


Bestrating tuin verzakt. Het gebruik van gronddoek in een veengebied als waarin de tuin is gelegen, vormt een risico
Waar gaat de uitspraak over De laatste rij tegels tegen de roostergoot ligt niet stabiel. Deze rij zakt na iets[...]
Constructiefout; nokbalken kapschuur te licht voor grotere overspanning dan in oorspronkelijk ontwerp
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 mei 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer[...]
Tuin is niet afgemaakt door ondernemer; herstel is niet meer aan de orde: financiële afdoening
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 mei 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.[...]