Handhaving Verenigingsregels BOVAG Zakelijk

Deze commissie is uitsluitend bedoeld voor leden, voormalige leden en verenigingsorganen van de vereniging BOVAG. Consumenten en ondernemers die geen lid zijn (geweest) van BOVAG kunnen hier dus niet terecht.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Handhaving Verenigingsregels BOVAG?

De commissie kan in principe alle geschillen behandelen die zijn ontstaan tijdens het BOVAG lidmaatschap. Deze geschillen moeten gaan over de toepassing van de verenigingsregels van BOVAG. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het opzeggen van het lidmaatschap of een door BOVAG opgelegde sanctie.

Welke klacht behandelt de Geschillencommissie Handhaving Verenigingsregels BOVAG niet?

De commissie behandelt geen klachten van consumenten, of van ondernemers die geen lid zijn (geweest) van BOVAG. Heeft u als consument een klacht over een bij BOVAG aangesloten ondernemer? Dan kunt u uw klacht misschien indienen bij een van de andere geschillencommissies.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Handhaving Verenigingsregels BOVAG Zakelijk. 

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.