Installerende bedrijven

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen installerende bedrijven. Dit zijn bedrijven die in uw woning zorgen voor de aanleg, reparatie en het onderhoud van bijvoorbeeld uw verwarming, de waterleiding of de elektriciteit.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Installerende Bedrijven?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De aanleg, reparatie of het onderhoud van de verwarming in uw woning
  • De aanleg, reparatie of het onderhoud aan de gasleiding, de waterleiding of de elektriciteit
  • Werk aan het riool in uw woning
  • De aanleg van sanitair in uw woning

Ook geschillen over duurovereenkomsten met betrekking tot verwarmings- of warmwaterinstallaties kunnen aan de commissie worden voorgelegd. Dat kan ook gaan over de economische waarde van deze installaties. De Techniek Nederland (voorheen UNETO/VNI)-ondernemer moet dan wel de Gedragscodes hebben aanvaard, die hiervoor zijn opgesteld. Kijk op de website van Techniek Nederland of de ondernemer zich heeft aangesloten bij de Gedragscodes.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Installerende Bedrijven.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 77,50 bij een factuurbedrag lager dan € 500,- 
  • € 102,50 bij een factuurbedrag tussen de € 500,- en € 1.500,- 
  • € 127,50 bij een factuurbedrag hoger dan € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Installerende Bedrijven. 

Meer informatie


Ondernemer installeerde houtpelletkachel niet goed maar ook niet goed onderhouden door consument
Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft nagelaten om een mixventiel (anticondensklep) te plaatsen bij de installatie van een[...]
Ontbreken beugels oorzaak verzakking riool
Al acht jaar komen de consument en de ondernemer er niet uit wat de oorzaak van het verzakken van het[...]
Afgesproken werk maar deels uitgevoerd
Hoewel het de opdracht was heeft de ondernemer het probleem van de lekkage niet opgelost. Volgens de commissie heeft hij[...]