Installerende bedrijven

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen installerende bedrijven. Dit zijn bedrijven die in uw woning zorgen voor de aanleg en reparatie van bijvoorbeeld uw verwarming, de waterleiding of de elektriciteit.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Installerende Bedrijven?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De aanleg of reparatie van de verwarming in uw woning;
  • De aanleg of reparatie aan de gasleiding, de waterleiding of de elektriciteit;
  • Werk aan het riool in uw woning;
  • De aanleg van sanitair in uw woning.

Ook geschillen over huur, lease of huurkoop van verwarmings- of warmwaterinstallaties kunnen aan de commissie worden voorgelegd. Dat kan ook gaan over de economische waarde van deze installaties. De Techniek Nederland-ondernemer moet dan wel de Gedragscodes hebben aanvaard, die hiervoor zijn opgesteld. Kijk op de website van Techniek Nederland of de ondernemer zich heeft aangesloten bij de Gedragscodes.

Klachten die betrekking hebben op onderhouds- of serviceabonnementen kan de commissie niet behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Installerende Bedrijven. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 77,50 bij een factuurbedrag lager dan € 500,- 
  • € 102,50 bij een factuurbedrag tussen de € 500,- en € 1.500,- 
  • € 127,50 bij een factuurbedrag hoger dan € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van de Techniek Nederland. Deze brancheorganisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Installerende Bedrijven.

Meer informatie


Consument heeft prijs ondernemer onmiskenbaar geaccepteerd
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft[...]
Meer waterschade ontstaan door slecht kitwerk van de ondernemer
Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft de ondernemer ingeschakeld om een lekkage in de douche te verhelpen. Op[...]
Ondernemer moet gebreken aan zonnepanelen kosteloos herstellen
Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de zonnepanelen op zijn dak niet goed zijn geïnstalleerd door het[...]