Installerende bedrijven

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen installerende bedrijven. Dit zijn bedrijven die in uw woning zorgen voor de aanleg, reparatie en het onderhoud van bijvoorbeeld uw verwarming, de waterleiding of de elektriciteit.

Icoon installerende bedrijvenWelke klachten behandelt de Geschillencommissie Installerende Bedrijven?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De aanleg, reparatie of het onderhoud van de verwarming in uw woning
  • De aanleg, reparatie of het onderhoud aan de gasleiding, de waterleiding of de elektriciteit
  • Werk aan het riool in uw woning
  • De aanleg van sanitair in uw woning

Ook geschillen over duurovereenkomsten met betrekking tot verwarmings- of warmwaterinstallaties kunnen aan de commissie worden voorgelegd. Dat kan ook gaan over de economische waarde van deze installaties. De Techniek Nederland (voorheen UNETO/VNI)-ondernemer moet dan wel de Gedragscodes hebben aanvaard, die hiervoor zijn opgesteld. Kijk op de website van Techniek Nederland of de ondernemer zich heeft aangesloten bij de Gedragscodes.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Installerende Bedrijven.


Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Installerende Bedrijven. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur dit per post naar ons toe.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven