Kinderopvang

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang*?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang niet?

De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder, maar alleen tegen een gastouderbureau. Het gastouderbureau heeft een klachtenregeling en moet daarin ook een regeling opnemen over de afhandeling van klachten over een gedraging van de gastouder jegens een ouder of een kind. Gedraagt een gastouder zich dus niet zoals het hoort, dan kunt u bij het gastouderbureau klagen. 

Alle ondernemers in de kinderopvang zijn (verplicht) aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Zo niet, dan kunnen wij de zaak toch behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Kinderopvang (via deze link komt u uit bij het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Het Klachtenloket Kinderopvang

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang (via deze link komt u uit op de pagina van klachtenloket kinderopvang) in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Analyses uitspraken
In de uitspraken van de Geschillencommissie Kinderopvang zien wij overeenkomsten die voor ouders, ondernemers en andere belanghebbenden interessant en leerzaam kunnen zijn om de kwaliteit in de kinderopvang nog beter te maken. Op basis van die uitspraken maken wij analyses binnen verschillende thema's (deze link brengt u naar een pagina van het klachtenloket kinderopvang), die erg nuttig kunnen zijn om te raadplegen. U vindt de analyses op de website van het Klachtenloket Kinderopvang.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang bedragen: € 25,00.

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden. Lees meer over het klachtengeld (deze link brengt u naar een pagina waar u meer kunt lezen over de kosten van een klacht).

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (deze link leid naar een pagina waar u meer kunt lezen over ons proces).

Meer informatie


Ondernemer heeft zoon consument onvoldoende passend begeleid, maar opzegging overeenkomst blijft in stand.
Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer zijn zorgplicht tegenover haar zoon niet voldoende heeft[...]
Bij opzegging overeenkomst geldt opzegtermijn van één maand en betalingsverplichting voor die maand.
Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft de opvangovereenkomst voor haar zoon op 25 juli 2023 opgezegd. De consument[...]
Inzetten ruiluren is service ondernemer waar consument geen rechten aan kan ontlenen
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het ruilbeleid van de ondernemer. In de plaatsingsovereenkomst voor de dochters van[...]