Klacht over kosten verwijderen gasmeter door netbeheerder

Heeft u een klacht over de kosten die de netbeheerder in rekening brengt voor het verwijderen van de gasmeter/-aansluiting? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Energie.

Gasvlam - free images Ross BrownDe Geschillencommissie Energie behandelt klachten van consumenten tegen energiebedrijven. Wij zijn een onafhankelijke organisatie met als doel; klachten zo snel en goedkoop mogelijk oplossen.

De Geschillencommissie Energie deed eerder uitspraken (zie uitspraken onder aan de pagina) over de kosten van het verwijderen van de gasmeter/-aansluiting. Bij deze uitspraken is de gasmeter/-aansluiting verwijderd op verzoek van de consument.

De Geschillencommissie Energie heeft nog geen uitspraken gedaan over geschillen waarbij juist de netbeheerder de consument heeft benaderd voor het verwijderen van de gasmeter/-aansluiting.

Heeft u klachten over het verwijderen van de gasmeter/-aansluiting en komt u er niet uit met uw netbeheerder, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energie via e-mailadres contact@degeschillencommissie.nl.

Wat doen wij?
Wij zorgen binnen een periode van gemiddeld 2 maanden dat beide kanten van het verhaal helder zijn en dat de klacht wordt opgelost. Dit kan doordat u samen met de andere partij alsnog tot een oplossing komt. Lukt dat niet, dan doen wij een uitspraak.

Wat kost het?
Deze korte procedure kost u éénmalig een bedrag van € 52,50. Dit geld krijgt u terug van de andere partij wanneer u gelijk krijgt. Lees meer informatie over deze kosten.
Betreft uw klacht een openstaande rekening, dan zullen wij u verzoeken dit bedrag bij ons in depot te storten. Wij verdelen dit bedrag volgens de oplossing die u met de andere partij heeft afgesproken of volgens onze uitspraak.

Hoe nu verder?
Voordat u bij ons een klacht indient, moet u de klacht eerst bij de andere partij hebben gemeld. Bent u het niet eens met de reactie of heeft u binnen 4 weken geen reactie gekregen? Dan kunt u bij ons terecht om een formele klacht in te dienen en het te laten oplossen door de Geschillencommissie Energie.

Eerdere uitspraken

Terug naar boven