Klussenbedrijven

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een klussenbedrijf.

Welke klachten behandelt de commissie Klussenbedrijven?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen hebben te maken met door een klussenbedrijf verrichte werkzaamheden of geleverde materialen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Klussenbedrijven. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 125,- bij een factuurbedrag lager dan € 3.000,- 
  • € 250,- bij een factuurbedrag hoger dan € 3.000,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK). Deze branche-organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven.

Meer informatie


Lekkages en tochtproblemen het gevolg van de door ondernemer uitgevoerde werkzaamheden?
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft[...]
Sprake van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van het werk
Waar gaat de uitspraak over? Volgens de consument is een gedeelte van de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd, van een ander[...]
Ondernemer toerekenbaar tekort geschoten door niet te verschijnen bij werkzaamheden
Waar gaat de uitspraak over Door de ondernemer is een renovatie uitgevoerd in de badkamer van de consument. Nadat de[...]