Klussenbedrijven

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een klussenbedrijf.

Welke klachten behandelt de commissie Klussenbedrijven? icoon van de Geschillencommissie Klussenbedrijven

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen hebben te maken met door een klussenbedrijf verrichte werkzaamheden of geleverde materialen.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.


Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Klussenbedrijven taartdiagramIn 2016 zijn er 8 klachten door de Commissie Klussenbedrijven in behandeling genomen:

  • 5 klachten waren gegrond
  • 1 klacht was ten dele gegrond
  • 2 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt.

Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het vragenformulier en stuur dit het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven