Klussenbedrijven

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een klussenbedrijf.

Welke klachten behandelt de commissie Klussenbedrijven?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen hebben te maken met door een klussenbedrijf verrichte werkzaamheden of geleverde materialen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Klussenbedrijven.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 125,- bij een factuurbedrag lager dan € 3.000,- 
  • € 250,- bij een factuurbedrag hoger dan € 3.000,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven. 

Meer informatie


overeengekomen werk niet uitgevoerd: voorschot moet dus terugbetaald worden
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 26 februari 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.[...]
De ondernemer moet de herstelkosten voor de gebreken aan de badkamer aan de consument vergoeden.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in  2017  tussen  de consument en de ondernemer tot stand[...]
Na het vervangen en afkitten van de eerste sifon in het badkamerkastje is de stank verminderd. De ondernemer heeft ook aangeboden de tweede vervangen sifon af te kitten.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht[...]