Koude, Klimaat en Grootkeuken

De Geschillencommissie Koude, Klimaat en Grootkeuken behandelt klachten van ondernemers tegen een bedrijf op het gebied van koudetechniek, luchtbehandeling en grootkeukens.

Welke klachten behandelt de commissie Koude, Klimaat en Grootkeuken? Icoon Geschillencommissie Koude en Klimaat Zakelijk

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn levering, aanleg of kosten van:

  • Koelinstallaties
  • Klimaatinstallaties
  • Grootkeuken
  • Leiding(en)

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de commissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij de commissie. Het bedrijf moet zijn aangesloten bij de NVKL, NVLG of bij De Geschillencommissie voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Koude en Klimaat Zakelijk, zoals de commissie in 2017 nog heette. Vanaf 1 januari 2018 behandelt deze commissie ook geschillen over grootkeukens.

Meer informatie


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven