Koude, Klimaat en Grootkeuken

De Geschillencommissie Koude, Klimaat en Grootkeuken behandelt klachten van ondernemers tegen een bedrijf op het gebied van koudetechniek, luchtbehandeling en grootkeukens.

Welke klachten behandelt de commissie Koude, Klimaat en Grootkeuken?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn levering, aanleg of kosten van:

  • Koelinstallaties
  • Klimaatinstallaties
  • Grootkeuken
  • Leiding(en)

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Koude, Klimaat en Grootkeuken.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij de commissie. Het bedrijf moet zijn aangesloten bij de NVKLNVLG of bij De Geschillencommissie voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd. 

Meer informatie


Commissie is onbevoegd omdat er andere voorwaarden van toepassing zijn
Waar gaat de uitspraak over Op de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt niet verwezen naar de NVKL voorwaarden, maar is[...]
Geen vergoeding van de kosten omdat het bedrijf bij het onderzoek naar de oorzaak van de storing in het relatief complexe airco-systeem niet tekort is geschoten.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in januari 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst van[...]