Makelaardij Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers die gaan over de gemaakte afspraken met en geleverde diensten door de eigen makelaar/taxateur.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Makelaardij Zakelijk?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Courtage
  • Schadevergoeding
  • Kwaliteit van de dienstverlening
  • Intrekkingskosten

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Makelaardij Zakelijk.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

De Geschillencommissie Makelaardij Zakelijke Markt kan alleen klachten behandelen tegen ondernemers die zijn aangesloten bij NVM of VastgoedPRO of bij de Geschillencommissie voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd. Klachten tegen of van makelaars die zijn aangesloten bij VBO Makelaar kan deze geschillencommissie niet behandelen. 

De commissie kan tevens geen klachten behandelen over de makelaar van de andere partij.

Als u een consument bent, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Makelaardij.

Daarnaast geldt dat het geschilbedrag niet hoger mag zijn dan € 10.000,-. Dit geldt alleen als het om aansprakelijkheid voor schade gaat. Bij andere onderwerpen mag het bedrag wel hoger zijn dan € 10.000,-. 

Meer informatie


Ondernemer houdt makelaar onterecht aansprakelijk voor acties vertrekkende huurder
Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft met de makelaar afgesproken dat hij zou bemiddelen bij de verkoop en/of[...]
Door toedoen bedrijf is de ondernemer een maand huur misgelopen.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de financiële afwikkeling van een tussen partijen mondeling overeengekomen beheerovereenkomst. De ondernemer wenst[...]
Geen sprake van onvoldoende zorg in acht nemen door de makelaar
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 12 december 2017 tussen partijen tot stand[...]