Makelaardij

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen hun eigen makelaar.

Welke klachten behandelt de commissie Makelaardij?

De belangrijkste klachten die de commissie kan behandelen zijn klachten over:

  • Courtage
  • Schadevergoeding
  • Kwaliteit van de dienstverlening
  • Intrekkingskosten

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie niet?

De commissie behandelt geen klachten over de aansprakelijkheid voor schade waarbij het geschilbedrag hoger is dan € 10.000,-. 
Bij andere onderwerpen mag het bedrag wel hoger zijn dan € 10.000,-.

De commissie kan tevens geen klachten behandelen over de makelaar van de andere partij.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Makelaardij.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Makelaardij bedragen: € 77,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. 

Meer informatie


De consument heeft niet ingestemd met de kosten voor Funda na het eerste jaar
Waar gaat de uitspraak over In de overeenkomst staat dat de cliënt gedurende 1 jaar de kosten voor Funda zal[...]
Door consument is voldoende bewijs geleverd dat de bemiddelingskosten zijn voldaan.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft aan de consument in rekening gebrachte en door deze betaalde bemiddelingskosten bij verhuur[...]
Matiging courtagekosten vanwege verregaand onvoldoende inspanningen door makelaar
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een op 19 januari 2016 gegeven opdracht tot bemiddeling bij verkoop van een[...]