Natuursteen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen natuursteenbedrijven. Deze bedrijven bewerken natuursteen voor in of om het huis of voor de functie van een gedenksteen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Natuursteen?Icoon Geschillencommissie Natuursteen

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Levering van natuursteen
  • Bewerking van natuursteen
  • Natuurstenen gedenkteken

Welke klachten kan de commissie niet behandelen?
De geschillencommissie kan geen klachten behandeling die zijn ontstaan uit de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst gesloten voor 1 januari 2014.

 

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Natuursteen. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
In 2016 zijn er 3 klachten door de Commissie Natuursteen in behandeling genomen:

  • 1 klacht was gegrond
  • 1 klacht was ongegrond
  • 1 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt.

Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven