Natuursteen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen natuursteenbedrijven. Deze bedrijven bewerken natuursteen voor in of om het huis of voor de functie van een gedenksteen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Natuursteen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Levering van natuursteen
  • Bewerking van natuursteen
  • Natuurstenen gedenkteken

Welke klachten kan de commissie niet behandelen?

De geschillencommissie kan geen klachten behandeling die zijn ontstaan uit de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst gesloten voor 1 januari 2014.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Natuursteen. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten 

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Natuursteen bedragen: € 125,00. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij de NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven). Deze branche-organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Natuursteen.

Meer informatie


Ondernemer moet schadevergoeding betalen voor ondeugdelijk werk
Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft een granieten aanrechtblad geleverd en geplaatst bij de consument. Naderhand zijn er[...]
Tweede oplevering van de grafsteen getuigt niet van goedkeuring consument
Waar gaat de uitspraak over Met de ondernemer is afgesproken een grafsteen te leveren aan de consument in een bepaalde[...]
Letter op gedenkteken is goed geplaatst en keien zijn schoon genoeg na reiniging
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 februari 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.[...]