Natuursteen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen natuursteenbedrijven. Deze bedrijven bewerken natuursteen voor in of om het huis of voor de functie van een gedenksteen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Natuursteen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Levering van natuursteen
  • Bewerking van natuursteen
  • Natuurstenen gedenkteken

Welke klachten kan de commissie niet behandelen?

De geschillencommissie kan geen klachten behandeling die zijn ontstaan uit de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst gesloten voor 1 januari 2014.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Natuursteen.

Kosten 

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Natuursteen bedragen: € 125,00. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Natuursteen.

Meer informatie


Letter op gedenkteken is goed geplaatst en keien zijn schoon genoeg na reiniging
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 februari 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.[...]
Fouten in grafmonument ter nagedachtenis van een overleden familielid
Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft slordig werk afgeleverd. De consument wenst dat de bronzen letter (K) opnieuw[...]
Beletting van een grafmonument is handwerk. De afwijking valt binnen de marge, consument dient deze te accepteren
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 november 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.[...]