Notariaat Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen notarissen en klachten van notarissen tegen hun cliënten.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk ?

De onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de notaris (het totaalbedrag van de declaratie(s) waarover kan worden geklaagd, is maximaal € 10.000,-)
  • Schadevergoeding die niet hoger is dan € 10.000,-. Is het schadebedrag hoger dan € 10.000,--, dan kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,--.

Welke klacht behandelt de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk niet?

Let op, klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk behandeld worden. U kunt de klacht schriftelijk indienen bij de kamer voor het notariaat. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de KNB.

Bent u een consument, dan kunt u uw klacht indienen bij de de Geschillencommissie Notariaat (voor consumenten).

Openstaande declaraties

Een notaris kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk.
Lees meer.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Notariaat Zakelijk.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

​Meer informatie


Notaris moet nagaan of toevoeging/wijziging akte in overeenstemming is met de wil van alle partijen. Dit heeft hij nagelaten. Klacht gegrond.
Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in[...]
Setting van veiling leent zich niet voor gedetailleerde uiteenzetting van uitvoerige en gecompliceerde bepalingen rondom de koop en van de notaris mag dit niet worden verwacht. Dit ligt bij de koper.
Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in[...]
Notaris wacht te lang met uitkeren erfdelen aan vijf goede doelen en stuurt een te hoge factuur.
Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in[...]