Notariaat Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen notarissen en klachten van notarissen tegen hun cliënten.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk ?

De onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de notaris (het totaalbedrag van de declaratie(s) waarover kan worden geklaagd, is maximaal € 10.000,-)
  • Schadevergoeding die niet hoger is dan € 10.000,-. Is het schadebedrag hoger dan € 10.000,--, dan kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,--.

Welke klacht behandelt de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk niet?

Let op, klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk behandeld worden. U kunt de klacht schriftelijk indienen bij de kamer voor het notariaat. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de KNB.

Bent u een consument, dan kunt u uw klacht indienen bij de de Geschillencommissie Notariaat (voor consumenten).

Openstaande declaraties

Een notaris kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk.
Lees meer.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Notariaat Zakelijk. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Eiseres dient volledige factuur te voldoen
Waar gaat de uitspraak over? Eiseres heeft een bedrijfspand aangeschaft en de notaris gevraagd de koop en de overdracht te[...]
Geschil omtrent gemaakte afspraken inzake declaraties
Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt erover dat gemaakte afspraken niet zouden zijn nagekomen. Ook klaagt cliënt erover[...]
Eigendom perceel is komen te vervallen door toedoen notaris, schadevergoeding toegewezen
Waar gaat de uitspraak over? Op 1 maart 2022 heeft de commissie een tussenvonnis gewezen, waarin de notaris onder andere[...]