Notariaat Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen notarissen en klachten van notarissen tegen hun cliënten.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk ?

De onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de notaris (het totaalbedrag van de declaratie(s) waarover kan worden geklaagd, is maximaal € 10.000,-)
  • Schadevergoeding die niet hoger is dan € 10.000,-. Is het schadebedrag hoger dan € 10.000,--, dan kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,--.

Welke klacht behandelt de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk niet?

Let op, klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk behandeld worden. U kunt de klacht schriftelijk indienen bij de kamer voor het notariaat. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de KNB.

Bent u een consument, dan kunt u uw klacht indienen bij de de Geschillencommissie Notariaat (voor consumenten).

Openstaande declaraties

Een notaris kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk.
Lees meer.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Notariaat Zakelijk. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Onduidelijke opdracht; notaris hoefde deze niet uit mailwisseling op te maken
Waar gaat de uitspraak over Het gaat om een geschil tussen een stichting en de notaris over achterstallige erfpachtcanon. De[...]
Geen sprake van schade bij verkoop bedrijfspand tegen wil van eiser
Waar gaat de uitspraak over De eiser klaagt over een onterechte verkoop van een bedrijfspand. Het bedrijfspand was in een[...]
Eiser klaagt dat notaris zich niet aan afspraken heeft gehouden bij werkzaamheden
Waar gaat de uitspraak over De eiser klaagt dat de verweerder zich niet aan zijn afspraak heeft gehouden. De eiser[...]