Notariaat Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen notarissen en klachten van notarissen tegen hun cliënten.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk ?Icoon Geschillencommissie Notariaat Zakelijk

De onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de notaris (het totaalbedrag van de declaratie(s) waarover kan worden geklaagd, is maximaal € 10.000,-)
  • Schadevergoeding die niet hoger is dan € 10.000,-. Is het schadebedrag hoger dan € 10.000,--, dan kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,--.


Welke klacht behandelt de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk niet?
Let op, klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk behandeld worden. U kunt de klacht schriftelijk indienen bij de kamer voor het notariaat. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de KNB.

Bent u een consument, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Notariaat (voor consumenten).

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Notariaat Zakelijk.


Procedure

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Meer informatie


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven