Notariaat

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen notarissen (of andersom) die een overeenkomst tot dienstverlening hebben gesloten.

Welke klachten behandelt de commissie Notariaat?

De onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de notaris (het totaalbedrag van de declaratie(s) waarover kan worden geklaagd, is maximaal € 10.000,-)
  • Schadevergoeding die niet hoger is dan € 10.000,-. Is het schadebedrag hoger dan € 10.000,--, dan kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,--.

Welke klacht behandelt de commissie Notariaat niet?

Let op, klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Notariaat behandeld worden. U kunt de klacht schriftelijk indienen bij de kamer voor het notariaat. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de KNB.

Openstaande declaraties

Een notaris kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat.
Lees meer.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2019 van de commissie Notariaat. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 52,50: bij een klacht zonder schadevergoeding
  • € 52,50: als het een declaratiegeschil is
  • € 77,50: bij een schadevergoeding van € 0,- tot € 5.000,-
  • € 102,50: bij een schadevergoeding van € 5.000,- tot € 10.000,-
  • € 102,50: bij een schadevergoeding onbepaald (maximaal € 10.000,--).

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Meer informatie


Klaagster geen opdrachtgever of afnemer van diensten notaris, commissie onbevoegd
Waar gaat de uitspraak over De notaris heeft de klager een brief gestuurd waarin stond dat hij opdracht had gekregen[...]
Notaris heeft gemotiveerd betwist dat hij partijdig is, klacht is ongegrond
Waar gaat de uitspraak over De partner van de cliënte is overleden. De notaris zorgt voor de afwikkeling van de[...]
Kosten voor onderzoek naar vererving in dit geval voor cliënt als verkopende partij
Waar gaat de uitspraak over De cliënt vindt dat de notaris bij de overdracht van een woning onterecht kosten voor[...]