Openbaar Vervoer

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen de NS, NS Hispeed, Translink Systems, OV-fiets of een stads- of streekvervoerbedrijf.

Icoon busWelke klachten behandelt de commissie Openbaar Vervoer?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over vertraging, dienstverlening en vervoersbewijzen met betrekking tot:

 • Trein
 • Bus
 • Interliner
 • Tram
 • Metro
 • OV-fiets
 • OV-chipkaart

Klachten over lichamelijk letsel in het openbaar treinvervoer kan de commissie niet behandelen. Klachten over lichamelijk letsel samenhangend met het openbaar stads- en streekvervoer of met OV-fiets, kan de commissie wel behandelen, zolang de claim niet meer dan € 3.403,35 bedraagt.

Kosten
Het klachtengeld van deze commissie bedraagt: € 27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Openbaar vervoer taartdiagramIn 2016 zijn er 49 klachten door de Commissie Openbaar vervoer in behandeling genomen:

 • 8 klachten waren gegrond
 • 4 klachten waren ten dele gegrond
 • 25 klachten waren ongegrond
 • 10 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt
 • 1 klacht was niet ontvankelijk, bij 1 klacht was de commissie niet bevoegd.
Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie


Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven