op deze afbeelding zie je een bus

Openbaar Vervoer

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen de NS, NS Hispeed, Translink Systems, OV-fiets of een stads- of streekvervoerbedrijf.

Welke klachten behandelt de commissie Openbaar Vervoer?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over vertraging, dienstverlening en vervoersbewijzen met betrekking tot:

  • Trein
  • Bus
  • Interliner
  • Tram
  • Metro
  • OV-fiets
  • OV-chipkaart

Klachten over lichamelijk letsel in het openbaar treinvervoer kan de commissie niet behandelen. Klachten over lichamelijk letsel samenhangend met het openbaar stads- en streekvervoer of met OV-fiets, kan de commissie wel behandelen, zolang de claim niet meer dan € 3.403,35 bedraagt.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Openbaar Vervoer (via deze link kom je op de pagina van het jaarverslag van de commissie openbaar vervoer). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl (via deze link kom je op de pagina van samenwerken aan kwaliteit). Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Het Klachtenloket Openbaar Vervoer

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Openbaar Vervoer (via deze link kom je op de pagina van het klachtenloket openbaar vervoer) in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Openbaar Vervoer dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Kosten

Het klachtengeld van deze commissie bedraagt: € 27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (via deze link kom je op de pagina met meer informatie over het klachtengeld).

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (via deze pagina kom je op de pagina met meer informatie over het proces).

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Meer informatie


Buschauffeur kan niet verweten worden voor het niet weten van medische situatie consument
Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vervoersovereenkomst tussen consument en aanbieder. Consument stapte in een[...]
Van een reiziger kan niet verwacht worden dat hij bewijs inbrengt tegenover de technische gegevens van de ondernemer
Waar gaat de uitspraak over? In deze uitspraak wordt beoordeeld of de opgelegde boete terecht is of niet. Consument heeft[...]
Ondernemer heeft vrijheid en ruimte om eigen productenmix te bepalen
Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vervoersovereenkomst tussen consument en ondernemer. Ondernemer heeft een abonnement[...]