Optiek

De Geschillencommissie Optiek behandelt klachten van cliënten tegen opticiens, contactlensspecialisten of optometristen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO).

Icoon optiekSoort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Niet goed uitgevoerd onderzoek van het oog
  • Onjuiste oogmeting
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Beschadiging van de glazen bij monteren
  • De brillenglazen zijn onjuist gemonteerd
  • Geen goede informatie over wat er van de (zonne)bril of lenzen verwacht kan worden
  • Hogere vervorming door de glazen dan vermeld

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Optiek taartdiagramIn 2016 zijn er 10 klachten door de Commissie Optiek in behandeling genomen:

  • 4 klachten waren gegrond
  • 4 klachten waren ongegrond
  • 2 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt.
Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie


Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven