Optiek

De Geschillencommissie Optiek behandelt klachten van cliënten tegen opticiens, contactlensspecialisten of optometristen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO).

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Niet goed uitgevoerd onderzoek van het oog
  • Onjuiste oogmeting
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Beschadiging van de glazen bij monteren
  • De brillenglazen zijn onjuist gemonteerd
  • Geen goede informatie over wat er van de (zonne)bril of lenzen verwacht kan worden
  • Hogere vervorming door de glazen dan vermeld

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Optiek.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Tegoedbon is loyalty-bon, waarvoor consument niet betaalde. De ondernemer mag daar een beperkte geldigheidsduur aan verbinden
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 december 2017 tussen de ondernemer en consument tot[...]
Na de oogmeting is een aankoopbevestiging aan consument meegegeven. Er is een geldige overeenkomst tot stand gekomen
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een volgens de ondernemer op 13 september 2018 tussen partijen tot[...]
De ondernemer heeft de consument terecht verwezen naar de oogarts.
Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de consument goed heeft geadviseerd in[...]