Parket

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen parketvloerleveranciers. Dit zijn bedrijven die uw parketvloer of andere houten, laminaat- of kurkvloer hebben geleverd en/of gelegd.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Parket? Icoon Geschillencommissie Parket

  • Uw parketvloer of andere houten vloeren
  • Uw laminaatvloer of uw kurkvloer
  • De bestelling is niet zoals u had verwacht
  • De uitvoering van het werk is niet zoals u had verwacht
  • Gegeven informatie of advies door de ondernemer

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Parket.


Procedure

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.


Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit kunt u checken in de adressengids ondernemers. Klachten over vloeren kunnen ook door andere geschillencommissies behandeld worden. Bij de gegevens van de ondernemer staat aangeven of de ondernemer is aangesloten bij de behandelen van uw klacht.

Voor behandeling van uw klacht door de Geschillencommissie Parket, moet de ondernemer zijn aangesloten bij de VPL (Vereniging Parketvloeren Leveranciers). 


Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie Parket, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven