Particuliere Onderwijsinstellingen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een instelling die onderwijs, cursussen of opleidingen verzorgt.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Het onderwijs, de opleiding, de cursus of de training was niet zoals u had gedacht
  • Het lesrooster was niet zoals u had gedacht
  • Het geld dat betaald moet worden voor het inschrijven bij de onderwijsinstelling
  • Het geld dat betaald moet worden voor het volgen van lessen
  • Kosten voor het afzeggen van de lessen
  • De kwaliteit van lesgeven van de docent(en)

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen bedragen: € 107,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van de NRTO. Deze branche-organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

Meer informatie


Annulering vakopleiding tot professioneel kok
Waar gaat de uitspraak over De opleiding tot kok zou starten in februari 2020, maar door COVID-19 is dat niet[...]
Welke kosten mag ondernemer rekenen bij beëindiging overeenkomst?
Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de opleiding van de consument geannuleerd. Het geschil van partijen betreft de[...]
Consument is er ten onrechte van uitgegaan dat zij een volledige opleiding gevolgd heeft
Waar gaat de uitspraak over De consument ging er vanuit dat zij een volledige opleiding had gekozen, zodat zij in[...]