Particuliere Onderwijsinstellingen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een instelling die onderwijs, cursussen of opleidingen verzorgt.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen?Icoon Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • Het onderwijs, de opleiding, de cursus of de training was niet zoals u had gedacht
 • Het lesrooster was niet zoals u had gedacht
 • Het geld dat betaald moet worden voor het inschrijven bij de onderwijsinstelling
 • Het geld dat betaald moet worden voor het volgen van lessen
 • Kosten voor het afzeggen van de lessen
 • De kwaliteit van lesgeven van de docent(en)

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids. De ondernemer moet zijn aangesloten bij NRTO.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Particuliere onderwijsinstellingen taartdiagramIn 2016 zijn er 33 klachten door de Commissie Particuliere onderwijsinstellingen in behandeling genomen:

 • 5 klachten waren gegrond
 • 4 klachten waren ten dele gegrond
 • 13 klachten waren ongegrond
 • 9 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt
 • 1 klacht was niet ontvankelijk, bij 1 klacht was de commissie niet bevoegd.
Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven