Particuliere Onderwijsinstellingen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een instelling die onderwijs, cursussen of opleidingen verzorgt.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Het onderwijs, de opleiding, de cursus of de training was niet zoals u had gedacht
  • Het lesrooster was niet zoals u had gedacht
  • Het geld dat betaald moet worden voor het inschrijven bij de onderwijsinstelling
  • Het geld dat betaald moet worden voor het volgen van lessen
  • Kosten voor het afzeggen van de lessen
  • De kwaliteit van lesgeven van de docent(en)

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen bedragen: € 107,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij NRTO.

Meer informatie


Consument is er ten onrechte van uitgegaan dat zij een volledige opleiding gevolgd heeft
Waar gaat de uitspraak over De consument ging er vanuit dat zij een volledige opleiding had gekozen, zodat zij in[...]
Van een ondernemer mag worden verlangd dat hij zich naar vermogen inspant en gedane toezeggingen waarmaakt en om hetgeen waarvoor de ouders betalen te bieden
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer[...]
Klachtenregeling door ondernemer naar behoren doorlopen. Verzoek aan student om zich te onthouden van negatieve uitlatingen op social media betekent niet dat student wordt onderdrukt.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer[...]