Post

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen Koninklijke PostNL. Een klacht over post die niet aangekomen is, kan alleen door de afzender en niet door diegene voor wie de post bedoeld was worden ingediend.

Icoon Geschillencommissie PostWelke klachten behandelt de Geschillencommissie Post?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • Het vervoeren van post door PostNL
 • Klachten over de ‘bewaarservice’ van PostNL
 • Klachten over de ‘doorzendservice’ van PostNL
 • Klachten over de ‘verhuisservice’ van PostNL
 • Klachten over uw postbus
 • PostNL bezorgt uw post niet omdat uw brievenbus niet goed neergezet zou zijn

NB. Een klacht over post die niet aangekomen is, kan alleen door de afzender en niet door diegene voor wie de post bedoeld was, worden ingediend.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.500,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Kosten
De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Post bedragen:  27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Post taartdiagramIn 2016 zijn er 115 klachten door de Commissie Post in behandeling genomen:

 • 8 klachten waren gegrond
 • 1 klacht was ten dele gegrond
 • 68 klachten waren ongegrond
 • 17 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 4 keer was er een schikking op de zitting
 • 2 klachten waren niet ontvankelijk, bij 4 klachten was de commissie niet bevoegd.

Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven