Private Lease

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.

Icoon Private LeaseWelke klachten behandelt de commissie Private Lease?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De service van de leasemaatschappij
  • De uitleg van het leasecontract
  • De kwaliteit van het leasevoertuig
  • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
  • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
  • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.

Heeft u een klacht over het (kortdurend) huren van een auto, kijk dan bij de Geschillencommissie Voertuigverhuur.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids. De ondernemer moet deelnemer zijn aan het Keurmerk Private Lease en de overeenkomst moet gesloten zijn op of na 1 december 2015.


Meer informatie

• De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Private Lease?’. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.
• Het reglement van de Geschillencommissie Private Lease

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Terug naar boven