deze afbeelding toont u een icoon van recreatie

Recreatie

De Geschillencommissie Recreatie behandelt klachten van consumenten tegen recreatieondernemers. Bij een recreatieonderneming kunt u denken aan campings en recreatieparken.

Welke klachten behandelt de commissie Recreatie?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Huur van bungalow en/of (sta-)caravan
  • Standplaats van bungalow en/of (sta-)caravan
  • Overlast
  • Faciliteiten of voorzieningen

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Recreatie (deze link verwijst u naar het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl (deze link verwijst u naar de website van samen werken aan kwaliteit). Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Recreatie bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (deze link verwijst u naar meer informatie over klachtengeld).

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (deze link verwijst u door naar de pagina van procesinformatie).

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen bij De Geschillencommissie Recreatie is dat de ondernemer is aangesloten bij RECRON (deze link verwijst u naar de pagina van RECRON), de brancheorganisatie voor recreatieondernemers in Nederland.

Meer informatie


Koop- en huurovereenkomst chalet is vanwege dwaling vernietigd
Waar gaat de uitspraak over? Tussen partijen is een koop- en huurovereenkomst tot stand gekomen ter zake de aankoop van[...]
Ondernemer heeft hond van consument onterecht toegang tot recreatiepark ontzegt
Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de hond van de consument de toegang tot het recreatiepark ontzegt. De[...]
Verhoging tarieven in strijd met overeenkomst
Waar gaat de uitspraak over? Partijen hebben een geschil over de door de ondernemer doorgevoerde verhoging van de tarieven voor[...]