Recreatie

De Geschillencommissie Recreatie behandelt klachten van consumenten tegen recreatieondernemers. Bij een recreatieonderneming kunt u denken aan campings en recreatieparken.

Icoon recreatieWelke klachten behandelt de commissie Recreatie?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Huur van bungalow en/of (sta-)caravan
  • Standplaats van bungalow en/of (sta-)caravan
  • Overlast
  • Faciliteiten of voorzieningen

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen bij De Geschillencommissie Recreatie is dat de ondernemer is aangesloten bij RECRON, de brancheorganisatie voor recreatieondernemers in Nederland. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Recreatie taartdiagramAantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
In 2016 zijn er 59 klachten door de Commissie Recreatie in behandeling genomen:

  • 11 klachten waren gegrond
  • 6 klachten waren ten dele gegrond
  • 12 klachten waren ongegrond
  • 20 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 4 keer was er een schikking op de zitting
  • 2 klachten waren niet ontvankelijk, bij 4 klachten was de commissie niet bevoegd.

Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen. 
Per post: download het formulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven