Rijopleidingen

De Geschillencommissie Rijopleidingen behandelt klachten van consumenten tegen rijschool.

Welke klachten behandelt de commissie Rijopleidingen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Rijopleidingen
  • Prijzen
  • Examens
  • Kwaliteit van de dienstverlening
  • Werkwijze van de instructeur
  • Lesschema

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Rijopleidingen.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Rijopleidingen bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij BOVAG Rijscholen.

Meer informatie


In artikel 6, lid 4 van de voorwaarden wordt geen onderscheid gemaakt tussen een regelmatige en een onregelmatige beëindiging van de lesovereenkomst
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 november 2017 tussen partijen totstandgekomen lesovereenkomst. De ondernemer[...]
Consument zelf verantwoordelijk voor het volgen van de juiste opleiding voor beroepschauffeur. Ondernemer niet tekortgeschoten in zijn informatie en zorgplicht.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 mei 2016 tussen partijen totstandgekomen lesovereenkomst. De ondernemer[...]
Ondernemer trok examen twee dagen voor examendatum in zonder toestemming consument
Waar gaat de uitspraak over De ondernemer kan niet 2 dagen voor de examendatum het examen intrekken, nu consument daarvoor[...]