Schadeherstelbedrijven

De Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven behandelt klachten van consumenten tegen schadeherstelbedrijven. Deze bedrijven herstellen schade aan uw auto.

De commissie kan klachten behandelen over het schadeherstel aan een voertuig, zoals:

  • De schade is niet goed hersteld en nog steeds zichtbaar
  • Het voertuig rijdt niet zoals voor de schade ontstond
  • Het factuurbedrag is hoger dan is afgesproken
  • De lak op de herstelde plek laat los

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Schadeherstelbedrijven.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 77,50 bij een factuurbedrag lager dan € 500,- 
  • € 102,50 bij een factuurbedrag tussen de € 500,- en € 1.500,- 
  • € 127,50 bij een factuurbedrag hoger dan € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procedure.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De brancheorganisatie die is aangesloten bij de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven is de BOVAG.

Meer informatie

• De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven’
• Het reglement van de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven


Problemen met sluiten achterklep auto (cabrio) na herstelwerkzaamheden
Waar gaat de uitspraak over De consument heeft via de verzekering schadeherstelwerkzaamheden aan de kofferbak en linker achterlicht van zijn[...]
Consument laat op oneigenlijke gronden de betaling van de factuur achterwege
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 oktober 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer[...]