Schadeherstelbedrijven

De Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven behandelt klachten van consumenten tegen schadeherstelbedrijven. Deze bedrijven herstellen schade aan uw auto.

Icoon commissie schadeherstelbedrijvenDe commissie kan klachten behandelen over het schadeherstel aan een voertuig, zoals:

  • De schade is niet goed hersteld en nog steeds zichtbaar
  • Het voertuig rijdt niet zoals voor de schade ontstond
  • Het factuurbedrag is hoger dan is afgesproken
  • De lak op de herstelde plek laat los

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Schadeherstelbedrijven.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De brancheorganisatie die is aangesloten bij de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven is de BOVAG.

Meer informatie
• De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven’. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.
• Het reglement van de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

Terug naar boven