Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen de schilder, behanger of glaszetter.

Welke klachten behandelt de commissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Binnen- en/of buitenschilderwerk
  • Afwerkingswerkzaamheden, zoals behangen
  • Het zetten van glas
  • De door het bedrijf geleverde materialen 

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 52,50 bij een factuurbedrag lager dan € 500,- 
  • € 77,50 bij een factuurbedrag tussen de € 500,- en € 1.500,- 
  • € 102,50 bij een factuurbedrag hoger dan € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. 

Meer informatie


Vergoeding voor niet voldoende voorbewerkte wanden, waardoor hechtingsproblemen ontstaan
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 5 oktober 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.[...]
Schoonmaakwerk behoort tot de gebruikelijke voorbereidingswerkzaamheden en wordt geacht bij het geoffreerde bedrag te zijn inbegrepen
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in september 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De[...]
consument had kunnen weten dat het meerwerk hoger zou zijn dan aangegeven. ondernemer had consument daar meer van op de hoogte moeten brengen. klacht deels gegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 april 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.[...]