commissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf

Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen de schilder, behanger of glaszetter.

Welke klachten behandelt de commissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Binnen- en/of buitenschilderwerk
  • Afwerkingswerkzaamheden, zoals behangen
  • Het zetten van glas
  • De door het bedrijf geleverde materialen 

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf (deze link verwijst u naar het jaarverslag van de commissie schilders-, behangers- en glaszetbedrijf). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl (deze link verwijst u naar de website samen werken aan kwaliteit). Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 52,50 bij een factuurbedrag lager dan € 500,- 
  • € 77,50 bij een factuurbedrag tussen de € 500,- en € 1.500,- 
  • € 102,50 bij een factuurbedrag hoger dan € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (deze link verwijst u naar de pagina over klachtengeld).

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (deze link verwijst u naar de pagina procesinformatie).

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van OnderhoudNL (deze link verwijst u naar de website van OnderhoudNL). Deze brancheorganisatie is aangesloten bij De Geschillencommissie Schilders- Behangers- en Glaszetbedrijf.

Meer informatie


Gebreken in schilderwerk en onvoldoende herstel aangeboden door ondernemer.
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over een overeenkomst van aanneming van buitenschilderwerk. Het geleverde schilderwerk is, na[...]
Gemeente heeft factuur betaald, toch is consument wederpartij
Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer is van mening dat de consument zijn klachten moet melden bij de gemeente[...]
Aanbod ondernemer tijdens de procedure alleszins redelijk
Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de schilder niet heeft gewerkt zoals is afgesproken in de offerte.[...]