Sport en Beweging

De Geschillencommissie Sport en Beweging behandelt klachten van consumenten over sportscholen die zijn aangesloten bij NL Actief.

Welke klachten behandelt de commissie Sport en Beweging?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Totstandkoming overeenkomst/abonnement
  • Opzegging overeenkomst/abonnement
  • Inschrijfgeld
  • Kwaliteit dienstverlening
  • Hygiëne
  • Veiligheid
  • Personal training

Welke klacht behandelt de commissie Sport en Beweging niet?

Deze commissie behandelt geen klachten over dood, ziekte en lichamelijk letsel.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Sport en Beweging.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Sport en Beweging bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarden

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie en bij de brancheorganisatie NL Actief. 

Meer informatie


Consument heeft jaarcontract afgesloten, dat niet tussentijds opzegbaar is.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in februari 2018 tussen partijen voor de duur van 12[...]
Ondeugdelijkheid van de financiële administratie van de ondernemer is niet aannemelijk gemaakt. De consument is terecht aangesproken op onregelmatig betaalgedrag.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een al enkele jaren geleden tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst,[...]
nu de consument 3 maanden kon sporten zonder foto op zijn pas, heeft de ondernemer onvoldoende duidelijk gemaakt dat een foto belangrijk was. Consument krijgt restitutie lidmaatschapsgeld
Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een fitnessabonnement. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument[...]