Sport en Beweging

De Geschillencommissie Sport en Beweging behandelt klachten van consumenten over sportscholen die zijn aangesloten bij NL Actief.

Welke klachten behandelt de commissie Sport en Beweging?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Totstandkoming overeenkomst/abonnement
  • Opzegging overeenkomst/abonnement
  • Inschrijfgeld
  • Kwaliteit dienstverlening
  • Hygiëne
  • Veiligheid
  • Personal training

Welke klacht behandelt de commissie Sport en Beweging niet?

Deze commissie behandelt geen klachten over dood, ziekte en lichamelijk letsel.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2019 van de commissie Sport en Beweging. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Sport en Beweging bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarden

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij de brancheorganisatie NL Actief

Meer informatie


Beslissing tot ontzegging toegang tot trainingslocaties niet zorgvuldig genomen
Waar gaat de uitspraak over De consument is van mening dat hij enkel op grond van een onterechte en onbevestigde[...]
Ondeugdelijkheid van de financiële administratie van de ondernemer is niet aannemelijk gemaakt. De consument is terecht aangesproken op onregelmatig betaalgedrag.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een al enkele jaren geleden tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst,[...]
Consument heeft jaarcontract afgesloten, dat niet tussentijds opzegbaar is.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in februari 2018 tussen partijen voor de duur van 12[...]