Storing 800 MHz-band Zakelijk

Deze commissie is uitsluitend bedoeld voor ondernemers die lid zijn van NLkabel of een van de volgende mobiele telecommunicatieaanbieders: KPN B.V., Vodafone Libertel B.V. en Tele2 Mobiel B.V. Consumenten of ondernemers die klant zijn van andere aanbieders kunnen geen klacht indienen bij deze commissie.

Welke klachten behandelt de geschillencommissie Storing 800 MHz-band Zakelijk?Icoon Geschillencommissie Storing 800 MHz-band Zakelijk

De commissie Storing 800 MHz-band Zakelijk behandelt geschillen over een (mogelijke) verstoring van het TV-signaal via de kabel door gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur (mobieltjes, tablets e.d.) die gebruik maakt van de 800 MHz-band (4G).


Welke klacht behandelt de commissie Storing 800 MHz-band Zakelijk niet?
De commissie behandelt geen klachten van consumenten of van andere ondernemers dan leden van NLkabel of KPN B.V., Vodafone Libertel B.V. of Tele2 Mobiel B.V.

Consumenten kunnen met klachten over hun provider terecht bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Storing 800 MHz-band Zakelijk.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Bij deze commissie kunt u uw klacht alleen schriftelijk indienen. Download het formulier en stuur dit per post naar ons toe:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Consumenten kunnen met klachten naar de commissie Telecommunicatiediensten


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

Terug naar boven