Taxivervoer

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een taxivervoerder.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Taxivervoer?Icoon Geschillencommissie Taxivervoer

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Taxi is niet tijdig verschenen
  • Meenemen van bagage en hulpmiddelen
  • Dienstverlening
  • Tijdens de rit opgelopen letsel
  • Route
  • Letselschade met een financieel belang van maximaal € 5.000,-

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij KNV Taxi of voor de behandeling van geschillen bij de Geschillencommissie Taxivervoer zijn geregistreerd. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Taxivervoer taartdiagramIn 2016 zijn er 11 klachten door de Commissie Taxivervoer in behandeling genomen:

  • 4 klachten waren gegrond
  • 3 klachten waren ongegrond
  • 4 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt.
Bron: Jaarverslag 2016


Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven