Telecommunicatiediensten

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die de consument voorziet van bijvoorbeeld internet, telefonie, digitale televisie of een alles-in-eenpakket.

Welke klachten behandelt de commissie Telecommunicatiediensten?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen:

  • De kwaliteit van de telefoon, internetverbinding en/of tv-aansluiting
  • De werking van het netwerk
  • Afsluiting van internet, telefonie en/of televisie
  • Dienstverlening van de provider
  • Hoogte van rekeningen

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Telecommunicatiediensten.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten bedragen:  50,00
U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De lijst van rechtstreeks aangesloten ondernemers vindt u hier.

Meer informatie


Bedenktermijn van 14 dagen gaat pas lopen nadat de consument daadwerkelijk van de dienst(en) van de ondernemer gebruik heeft kunnen maken.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft opzegging van de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake een combinatiepakket van televisie, internet[...]
Bedenktijd gaat na ontvangst goederen in
Pas als een consument de goederen heeft ontvangen kan hij beoordelen of ze aan zijn verwachtingen voldoen. Dat houdt volgens[...]
Leeftijd van te jonge consument niet gecontroleerd
De ondernemer heeft de leeftijd van de dochter van de consument niet gecontroleerd. Hoewel ze daarover niet de waarheid heeft[...]