Telecommunicatiediensten

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die de consument voorziet van bijvoorbeeld internet, telefonie, digitale televisie of een alles-in-eenpakket.

Icoon Geschillencommissie TelecommunicatieWelke klachten behandelt de commissie Telecommunicatiediensten?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen:

  • De kwaliteit van de telefoon, internetverbinding en/of tv-aansluiting
  • De werking van het netwerk
  • Afsluiting van internet, telefonie en/of televisie
  • Dienstverlening van de provider
  • Hoogte van rekeningen

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Kosten
De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten bedragen:  50,00.
U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

De procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit kunt u checken in de adressengids ondernemers


Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Telecommunicatiediensten taartdiagramIn 2016 zijn er 681 klachten door de Commissie Telecommunicatiediensten in behandeling genomen:

  • 98 klachten waren gegrond
  • 14 klachten waren ten dele gegrond
  • 97 klachten waren ongegrond
  • 454 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 8 keer was er een schikking op de zitting
  • 7 klachten waren niet ontvankelijk, bij 3 klachten was de commissie niet bevoegd.

Bron: Jaarverslag 2016


Meer informatie


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven