Telecommunicatiediensten

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die de consument voorziet van bijvoorbeeld internet, telefonie, digitale televisie of een alles-in-eenpakket.

Icoon Geschillencommissie TelecommunicatieWelke klachten behandelt de commissie Telecommunicatiediensten?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen:

  • De kwaliteit van de telefoon, internetverbinding en/of tv-aansluiting
  • De werking van het netwerk
  • Afsluiting van internet, telefonie en/of televisie
  • Dienstverlening van de provider
  • Hoogte van rekeningen

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Kosten
De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten bedragen:  50,00.
U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

De procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit kunt u checken in de adressengids ondernemers


Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Telecommunicatiediensten taartdiagramIn 2016 zijn er 681 klachten door de Commissie Telecommunicatiediensten in behandeling genomen:

  • 98 klachten waren gegrond
  • 14 klachten waren ten dele gegrond
  • 97 klachten waren ongegrond
  • 454 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 8 keer was er een schikking op de zitting
  • 7 klachten waren niet ontvankelijk, bij 3 klachten was de commissie niet bevoegd.

Bron: Jaarverslag 2016


Meer informatie


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven