Thuiswinkel

Deze commissie behandelt klachten van consumenten over de koop van producten of de levering van diensten die op afstand overeengekomen zijn, tegen ondernemers die zijn aangesloten bij Thuiswinkel.org. Ook privacygeschillen kan de commissie behandelen.

Welke klachten behandelt de commissie Thuiswinkel?Icoon GEschillencommissie Thuiswinkel

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over de koop van producten of de levering van diensten die op afstand overeengekomen zijn. Hierbij kunt u denken aan:

  • Audiovisuele apparaten
  • Computers en gerelateerde apparatuur
  • Huishoudelijke apparaten
  • Kleding en/of schoenen
  • Meubelen
  • Persoonlijke verzorgingsapparaten

Procedure

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u eventueel contact opnemen met Thuiswinkel.org bemiddeling. Zij helpen u gratis verder met klachtenbemiddeling. Ga naar www.thuiswinkel.org/consumenten/klacht-indienen/klachtenformulier

Indien u een geschil wilt indienen, kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids. De ondernemer moet zijn aangesloten bij Thuiswinkel.org

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het 
Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven