Thuiswinkel

Deze commissie behandelt klachten van consumenten over de koop van producten of de levering van diensten die op afstand overeengekomen zijn, tegen ondernemers die zijn aangesloten bij Thuiswinkel.org.

Welke klachten behandelt de commissie Thuiswinkel?

Deze commissie behandelt klachten over uw koop op afstand. Met koop op afstand wordt bedoeld alle transacties die niet in een winkel tot stand komen maar bijvoorbeeld per internet, telefoon, catalogus, televisie enz.

Ook privacygeschillen kan de commissie behandelen.

Is er sprake van een platformaanbieder?

Soms koopt u iets op de website van een zgn. platformaanbieder. Een platform is een website waarop producten worden aangeboden van verschillende (externe) verkopers. U sluit dan geen koopovereenkomst met het platform zelf, maar u koopt het product van een externe verkoper. Wij nemen uw geschil dan in behandeling tegen deze externe verkoper, als deze ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Thuiswinkel. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.


Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Thuiswinkel.org bemiddeling kan u gratis verder helpen met klachtenbemiddeling. Ga naar www.thuiswinkel.org/consumenten/klacht-indienen/klachtenformulier

Indien u een geschil wilt indienen, kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen, is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Controleer via welke brancheorganisatie de ondernemer lid is van De Geschillencommissie.
U kunt de ledenlijsten van deze brancheorganisaties bekijken op: 
Ledenlijst Thuiswinkel.org
Ledenlijst Webshop Keurmerk (voor de Geschillencommissie Webshop)

U kunt ook de Algemene Voorwaarden op de website van de ondernemer bekijken. Daarin staat vaak bij welke Geschillencommissie de ondernemer is aangesloten. 
In sommige gevallen is een ondernemer bij meerdere brancheorganisaties aangesloten. Als u uw klacht volgens bovenstaande voorwaarden bij meerdere commissies kunt indienen, mag u zelf beslissen bij welke commissie u dat wilt doen.

Meer informatie


Consument slachtoffer van creditcardfraude; klacht toch ongegrond verklaard
Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst tussen consument een aanbieder. De creditcard gegevens van[...]
Ondernemer heeft voldaan aan terugbetalingsverplichting in zelfde vorm
Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht goederen van de ondernemer via cadeaubonnen van de ondernemer. Deze cadeaubonnen heeft[...]
Ondernemer kan onvoldoende aannemelijk maken dat aan afleverplicht is voldaan
Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht via de website van de ondernemer parfumsprays. De vervoerder heeft aangegeven dat[...]