Tuchtcommissie Makelaardij

De Tuchtcommissie Makelaardij behandelt klachten over het handelen of nalaten van de makelaar/taxateur dat mogelijk in strijd is met de regels van VastgoedPRO en die is of was aangesloten bij de Vereniging VastgoedPRO.

Welke klachten behandelt de Tuchtcommissie Makelaardij? Icoon Tuchtcommissie Makelaardij

De commissie behandelt klachten over het handelen of nalaten van de makelaar/taxateur dat mogelijk:

  • in strijd is met de regels van VastgoedPro, óf
  • het vertrouwen in makelaars/taxateurs kan schaden, óf
  • in strijd is met de erecode van VastgoedPRO.


Welke klachten behandelt de Tuchtcommissie Makelaardij niet?
Klachten over de overeenkomst met een makelaar worden niet door de Tuchtcommissie behandeld.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Tuchtcommissie Makelaardij.


Meer informatie


Uw klacht indienen
Bij deze commissie kunt u uw klacht alleen schriftelijk indienen. Download het vragenformulier en stuur dit per post naar ons toe:


De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

Terug naar boven