Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd

De Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd behandelt klachten over het handelen of nalaten van de makelaar/taxateur/bouwkundig keurder dat mogelijk in strijd is met de regels van VastgoedPRO of met de regels voor de bouwkundig keurders.

Klachten kunnen worden behandeld tegen leden van VastgoedPRO, maar ook tegen een (eigenaar/medewerker van een) bedrijf dat een faciliteitenovereenkomst heeft gesloten met Vastgoed Service Center BV., 100% dochter van VastgoedPRO.
Voor de bouwkundig keurders is een nieuwe Stichting opgericht door VastgoedPRO, namelijk Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurder (SNKBK). Deelname van de beklaagde (degene waar de klacht tegen is ingediend) aan het Keurmerk Vakkundig Gekeurd is een vereiste voor de behandeling van een klacht.

Welke klachten behandelt de Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd? 

De commissie behandelt klachten over het handelen of nalaten van de makelaar/taxateur/bouwkundig keurder dat mogelijk:

  • in strijd is met de regels van VastgoedPro, of
  • in strijd is met de erecode van VastgoedPRO, of
  • het vertrouwen in makelaars/taxateurs/bouwkudig keurders kan schaden, of
  • in strijd met de bepalingen in de faciliteitenovereenkomst, of
  • in strijd is met  voorwaarden voor de aansluiting bij het Keurmerk Vakkundig Gekeurd en/of het gedragsreglement en/of - indien van toepassing - de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden.

Welke klachten behandelt de Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd niet?


Klachten over de overeenkomst met een makelaar/taxateur/bouwkundig keurder worden niet door de Tuchtcommissie behandeld. Dan is namelijk sprake van een contract, terwijl deze commissie alleen tuchtzaken behandelt.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Poging van beklaagde tot verrijking ten koste van verkoper door voor zichzelf een contante vergoeding te vragen aan koper
Waar gaat de uitspraak over De klager beklaagt zich over het optreden van de beklaagde als makelaar van de verkoper[...]
Makelaar van verkoper heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld jegens koper
Waar gaat de uitspraak over De koper van een woning is van mening dat de makelaar van de verkoper hem[...]
Commissie berispt beklaagde die handelde in strijd met erecode
Waar gaat de uitspraak over? De klager stelt dat beklaagde identiteitsfraude pleegde door een handelsnaam die heel veel lijkt op[...]