Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd

De Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd behandelt klachten over het handelen of nalaten van de makelaar/taxateur/bouwkundig keurder dat mogelijk in strijd is met de regels van VastgoedPRO of met de regels voor de bouwkundig keurders.

Klachten kunnen worden behandeld tegen leden van VastgoedPRO, maar ook tegen een (eigenaar/medewerker van een) bedrijf dat een faciliteitenovereenkomst heeft gesloten met Vastgoed Service Center BV., 100% dochter van VastgoedPRO.
Voor de bouwkundig keurders is een nieuwe Stichting opgericht door VastgoedPRO, namelijk Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurder (SNKBK). Deelname van de beklaagde (degene waar de klacht tegen is ingediend) aan het Keurmerk Vakkundig Gekeurd is een vereiste voor de behandeling van een klacht.

Welke klachten behandelt de Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd? Icoon Tuchtcommissie Makelaardij

De commissie behandelt klachten over het handelen of nalaten van de makelaar/taxateur/bouwkundig keurder dat mogelijk:

  • in strijd is met de regels van VastgoedPro, of
  • in strijd is met de erecode van VastgoedPRO, of
  • het vertrouwen in makelaars/taxateurs/bouwkudig keurders kan schaden, of
  • in strijd met de bepalingen in de faciliteitenovereenkomst, of
  • in strijd is met  voorwaarden voor de aansluiting bij het Keurmerk Vakkundig Gekeurd en/of het gedragsreglement en/of - indien van toepassing - de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden.


Welke klachten behandelt de Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd niet?
Klachten over de overeenkomst met een makelaar/taxateur/bouwkundig keurder worden niet door de Tuchtcommissie behandeld. Dan is namelijk sprake van een contract, terwijl deze commissie alleen tuchtzaken behandelt.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Tuchtcommissie Makelaardij (nu genoemd Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd).


Meer informatie


Uw klacht indienen
Bij deze commissie kunt u uw klacht alleen schriftelijk indienen. Download het vragenformulier en stuur dit per post naar ons toe:


De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

Terug naar boven