Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals

De Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals behandelt klachten over het handelen of nalaten van een vastgoedprofessional.

Een vastgoedprofessional is een makelaar, taxateur of bouwkundige.

Klachten kunnen worden behandeld tegen vastgoedprofessionals, aangesloten bij  één of meer van de volgende organisaties:
  • de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A.;
  • de Vereniging VBO – Vereniging voor Makelaars & Taxateurs;
  • de Vereniging Vastgoedpro, en/of haar 100% dochteronderneming, Vastgoed Service Center BV;
  • de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurder;
  • de Stichting VastgoedCert;
  • de Stichting Certificering Voor Makelaars.

De Tuchtcommissie behandelt klachten behandelen over handelen of nalaten dat mogelijk in strijd is met de regels van de organisatie waarbij de vastgoedprofessional is of was aangesloten. 

Welke klachten behandelt de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals? 

De commissie behandelt klachten over het handelen of nalaten van de vastgoedprofessional dat mogelijk:

  • in strijd is met het bepaalde in de statuten van de aangesloten organisaties, reglementen of besluiten van de organisatie waarbij de vastgoedprofessional is aangesloten en/of
  • het vertrouwen in de stand van vastgoedprofessionals kan ondermijnen en/of
  • in strijd is met de eer van die stand, respectievelijk de erecode dan wel gedragscode van de organisatie waarbij de vastgoedprofessional is aangesloten en/of
  • in strijd is met bepalingen in de faciliteitenovereenkomst.


Dit kan bijvoorbeeld gaan over onfatsoenlijk gedrag van de vastgoedprofessional.

Klachtenloket

Om een klacht in te kunnen dienen bij de Tuchtcommissie, moet u eerst de klachtenprocedure van het Klachtenloket Vastgoedprofessionals hebben doorlopen. Eerder kunt u niet naar de Tuchtcommissie.

Welke klachten behandelt de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals niet?

Klachten over de overeenkomst met een vastgoedprofessional worden niet door de Tuchtcommissie behandeld. Dan is namelijk sprake van een contract, terwijl deze commissie alleen tuchtzaken behandelt.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Voor 1 januari 2023 was deze commissie bekend onder de naam Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd. Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur
of stuur een BERICHT (24/7)