Tweewielers

De Geschillencommissie Tweewielers behandelt klachten van consumenten tegen een winkel die nieuwe en/of gebruikte tweewielers verkoopt, zoals een motorfiets, brom- en snorfiets, scooter en (elektrische) fiets) .

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Tweewielers? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De door u gekochte tweewieler (motorfiets, brom- en snorfiets, scooter en fiets)
  • Reparatie of onderhoud van uw tweewieler
  • De door u gekochte onderdelen /accessoires voor uw tweewieler

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Tweewielers.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Tweewielers bedragen: € 77,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids. De ondernemer moet zijn aangesloten bij BOVAG Tweewielerbedrijven.

Meer informatie


Niet nakomen levering na overeenkomst tot koop van fiets
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of tussen partijen een koopovereenkomst is tot stand gekomen waarbij de[...]
Ondanks herhaalde reparatieverzoeken functioneert het remsysteem onvoldoende. Dat is een ernstig veiligheidsgebrek.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 augustus 2017 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst.[...]
De consument is nog steeds niet in staat om met de geleverde fiets ondersteund de afstand te bereiken die haar bij aankoop is voorgehouden.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 december 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer[...]