UHK MKB-Rentederivaten

De Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten behandelt (enkel) geschillen die voortkomen uit aanbiedingen van banken onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (het "UHK").

Het UHK bepaalt hoe banken aan MKB-klanten die in het verleden een rentederivaat hebben afgesloten, een aanbod tot herstel moeten aanbieden. Uit het UHK volgt dat MKB-klanten op enkele punten bindend advies kunnen vragen bij de Geschillencommissie UHK Rentederivaten. Daarvoor is wel vereist dat de MKB-klant het aanbod tot herstel van de bank onder het UHK accepteert, ongeacht de uitkomst van het bindend advies. 

Welke geschillen behandelt de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten?

Het UHK voorziet in de mogelijkheid om in enkele specifieke gevallen bindend advies te vragen. Daarvoor kunt u terecht bij de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten. Het betreft de volgende gevallen:

1. U kunt aantonen dat uw bank bij de aanbieding van herstel de zogeheten 'vaste kern' van uw rekening-courant verkeerd heeft vastgesteld, waardoor ten onrechte (een deel van) het rekening-courant wordt aangemerkt als een lening die door een rentederivaat kan worden afgedekt (zie paragraaf 3.3.4 onder c van het Herstelkader);

2. Uw bank heeft: 

a) juist wel of juist niet leningen in aanmerking genomen voor de afdekking van het rentederivaat terwijl dat volgens u onjuist is (zie paragraaf 3.3.4 onder d van het Herstelkader); of 

b) herstel van een overhedge aangeboden dat volgens u niet het gevolg heeft dat door u beoogd was bij het aangaan van de lening of het rentederivaat (zie paragraaf 3.3.7 van het Herstelkader)

3. U kunt aantonen dat uw bank zich bij de aanbieding van herstel ten onrechte op haar kredietafdekkingsbeleid heeft beroepen, als gevolg waarvan de bank ten onrechte geheel of gedeeltelijk geen coulancevergoeding heeft toegekend (zie paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader);

LET OP: U kunt de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten alleen om bindend advies verzoeken in de bovengenoemde gevallen en wanneer u het aanbod van de bank hebt geaccepteerd. U verleent ‘finale kwijting’ met het accepteren van het aanbod, waardoor u aanvaardt dat ieder (mogelijk) geschil of verschil van inzicht tussen u en uw bank over het rentederivaat is afgewikkeld en afgedaan. Dit betekent dat de uitkomst van het bindend advies alleen nog invloed heeft op het punt waarover u bindend advies vraagt.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2019 van de commissie UHK MKB-Rentederivaten. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie

  • De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten?’. Hierin vindt u in het kort hoe de commissie werkt en wat de kosten van het behandelen van uw verzoek zijn.
  • Het reglement van de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten. Dit Reglement Bindend Advies vervangt het eerder op 25 januari 2019 gepubliceerde reglement (welke het op 16 oktober 2018 gepubliceerde reglement verving). Het reglement is gewijzigd om het in lijn te brengen met het nieuwe, door De Geschillencommissie geïmplementeerde ICT-systeem. Voorts is het een MKB-Klant onder het nieuwe reglement standaard toegestaan te reageren op de Zienswijze van de Bank, het is niet langer nodig dat hiertoe een verzoek wordt ingediend.
  • Op www.derivatencommissie.nl vindt u ook nadere informatie, zoals antwoorden op veel gestelde vragen over het Herstelkader.