deze afbeelding toont u een icoon van verbouwingen en nieuwbouw

Verbouwingen en Nieuwbouw

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen aannemers die uw woning hebben verbouwd. Dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld een dakkapel op uw huis hebben geplaatst, of een aanbouw aan uw huis hebben gemaakt. Ook kunt u klachten indienen over nieuwbouwwoningen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De verbouwing van uw woning
  • Onderhoud aan uw woning
  • Herstel aan uw woning
  • Technische fouten aan uw woning na een verbouwing
  • (Opleverings)gebreken aan uw nieuwbouwwoning


De geschillencommissie behandelt klachten over een verbouwing als de overeenkomst op of na 1 januari 2010 is gesloten en de CoVo2010 of AVA van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. De uitspraak wordt in dat geval gedaan door middel van Bindend Advies.
De geschillencommissie behandelt klachten over nieuwbouwklachten als de overeenkomst op of na 1 januari 2013 is gesloten en de Bouwgarant Nieuwbouwgarantieregeling van toepassing is verklaard op de overeenkomst. De uitspraak wordt in dat geval gedaan door middel van Arbitraal Vonnis.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw niet?

Klachten over uw nieuwbouwwoning waar een ‘garantie- en waarborgcertificaat’ bij is afgegeven die beginnen met de letter ‘S’ of ‘B’ dient u in bij de Geschillencommissie Garantiewoningen (deze link verwijst u naar de geschillencommissie garantiewoningen pagina).

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Verbouwingen en Nieuwbouw (deze link verwijst u naar het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl (deze link verwijst u naar de website van samen werken aan kwaliteit). Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw bedragen: € 260,-. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (deze link verwijst u naar meer informatie over klachtengeld).

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (deze link verwijst u door naar de pagina van procesinformatie).

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van de branche-organisatie Stichting Bouwgarant (deze link verwijst u naar de website van stichting Bouwgarant). Deze branche-organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw.

Er zijn twee garantieregelingen: een Verbouwgarantie en een Nieuwbouwgarantie. In beide gevallen bent u beschermd bij een faillissement van uw aannemer. U heeft garantie tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).

Meer informatie


Verbouwing dak onvoldoende, ondernemer moet gebreken herstellen
Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft het dak van de consument verbouwd. De consument is van mening dat[...]
Van ondeskundige consument kan niet worden verwacht dat hij bij een momentopname het stucwerk in alle facetten kan beoordelen
Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich[...]
Opgeleverde woning heeft lekkages; ondernemer moet € 32.510,68 aan schadevergoeding betalen
Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich[...]