Verbouwingen en Nieuwbouw

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen aannemers die uw woning hebben verbouwd. Dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld een dakkapel op uw huis hebben geplaatst, of een aanbouw aan uw huis hebben gemaakt. Ook kunt u klachten indienen over nieuwbouwwoningen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en NieuwbouwIcoon Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De verbouwing van uw woning
  • Onderhoud aan uw woning
  • Herstel aan uw woning
  • Technische fouten aan uw woning na een verbouwing
  • (Opleverings)gebreken aan uw nieuwbouwwoning

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw niet?

Klachten over uw nieuwbouwwoning waar een ‘garantie- en waarborgcertificaat’ bij is afgegeven die beginnen met de letter ‘S’ of ‘B’ dient u in bij de Geschillencommissie Garantiewoningen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Verbouwingen en nieuwbouw/.


De procedure

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit kunt u checken in de adressengids ondernemers. De branche-organisatie die participeert in de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw  is de branche-organisatie Stichting Bouwgarant.

Er zijn twee garantieregelingen: een Verbouwgarantie en een Nieuwbouwgarantie. In beide gevallen bent u beschermd bij een faillissement van uw aannemer. U heeft garantie tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).
 

Meer informatie

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het 
Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven