Verbouwingen en Nieuwbouw

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen aannemers die uw woning hebben verbouwd. Dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld een dakkapel op uw huis hebben geplaatst, of een aanbouw aan uw huis hebben gemaakt. Ook kunt u klachten indienen over nieuwbouwwoningen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De verbouwing van uw woning
  • Onderhoud aan uw woning
  • Herstel aan uw woning
  • Technische fouten aan uw woning na een verbouwing
  • (Opleverings)gebreken aan uw nieuwbouwwoning


De geschillencommissie behandelt klachten over een verbouwing als de overeenkomst op of na 1 januari 2010 is gesloten en de CoVo2010 of AVA van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. De uitspraak wordt in dat geval gedaan door middel van Bindend Advies.
De geschillencommissie behandelt klachten over nieuwbouwklachten als de overeenkomst op of na 1 januari 2013 is gesloten en de Bouwgarant Nieuwbouwgarantieregeling van toepassing is verklaard op de overeenkomst. De uitspraak wordt in dat geval gedaan door middel van Arbitraal Vonnis.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw niet?

Klachten over uw nieuwbouwwoning waar een ‘garantie- en waarborgcertificaat’ bij is afgegeven die beginnen met de letter ‘S’ of ‘B’ dient u in bij de Geschillencommissie Garantiewoningen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Verbouwingen en Nieuwbouw.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw bedragen: € 260,-. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit kunt u checken in de adressengids ondernemers. De branche-organisatie die participeert in de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw  is de branche-organisatie Stichting Bouwgarant.

Er zijn twee garantieregelingen: een Verbouwgarantie en een Nieuwbouwgarantie. In beide gevallen bent u beschermd bij een faillissement van uw aannemer. U heeft garantie tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).

Meer informatie


Waterschade bij aanbouw. Aanbouw onvoldoende waterkerend en daarmee niet goed en deugdelijk gerealiseerd.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen op 30 april 2014 tot stand gekomen overeenkomst.[...]
Krappe beenruimte na renovatie toilet
De ondernemer was verplicht de consument te wijzen op de onvolkomenheden in haar ontwerp. Hij had haar moeten waarschuwen dat[...]