Verbouwingen en Nieuwbouw

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen aannemers die uw woning hebben verbouwd. Dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld een dakkapel op uw huis hebben geplaatst, of een aanbouw aan uw huis hebben gemaakt. Ook kunt u klachten indienen over nieuwbouwwoningen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en NieuwbouwIcoon Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De verbouwing van uw woning
  • Onderhoud aan uw woning
  • Herstel aan uw woning
  • Technische fouten aan uw woning na een verbouwing
  • (Opleverings)gebreken aan uw nieuwbouwwoning

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw niet?

Klachten over uw nieuwbouwwoning waar een ‘garantie- en waarborgcertificaat’ bij is afgegeven die beginnen met de letter ‘S’ of ‘B’ dient u in bij de Geschillencommissie Garantiewoningen.

De procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit kunt u checken in de adressengids ondernemers. De branche-organisatie die participeert in de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw  is de branche-organisatie Stichting Bouwgarant.

Er zijn twee garantieregelingen: een Verbouwgarantie en een Nieuwbouwgarantie. In beide gevallen bent u beschermd bij een faillissement van uw aannemer. U heeft garantie tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Verbouwingen taartdiagramIn 2016 zijn er 19 klachten door de Commissie Verbouwingen en Nieuwbouw in behandeling genomen:

  • 1 klacht was gegrond
  • 7 klachten waren ten dele gegrond
  • 1 klachten was ongegrond
  • 9 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt
  • 1 klachten was niet ontvankelijk.

Bron: Jaarverslag 2016

 

Meer informatie

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het 
Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven