Verbouwingen en Nieuwbouw

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen aannemers die uw woning hebben verbouwd. Dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld een dakkapel op uw huis hebben geplaatst, of een aanbouw aan uw huis hebben gemaakt. Ook kunt u klachten indienen over nieuwbouwwoningen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De verbouwing van uw woning
  • Onderhoud aan uw woning
  • Herstel aan uw woning
  • Technische fouten aan uw woning na een verbouwing
  • (Opleverings)gebreken aan uw nieuwbouwwoning

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw niet?

Klachten over uw nieuwbouwwoning waar een ‘garantie- en waarborgcertificaat’ bij is afgegeven die beginnen met de letter ‘S’ of ‘B’ dient u in bij de Geschillencommissie Garantiewoningen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Verbouwingen en Nieuwbouw.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw bedragen: € 260,-. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit kunt u checken in de adressengids ondernemers. De branche-organisatie die participeert in de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw  is de branche-organisatie Stichting Bouwgarant.

Er zijn twee garantieregelingen: een Verbouwgarantie en een Nieuwbouwgarantie. In beide gevallen bent u beschermd bij een faillissement van uw aannemer. U heeft garantie tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).

Meer informatie