Verhuizen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die u helpen met het verhuizen van spullen binnen, vanuit of naar Nederland.

Het vervoer van de spullen moet alleen over de weg gegaan zijn. Vervoer per vrachtauto op een ferry of over het spoor binnen Europa valt hier ook onder.

De klacht kan ook gaan over het verhuizen van spullen binnen één gebouw. U kunt ook een klacht indienen over het tijdelijk bewaren van spullen door een verhuisbedrijf of over het uitvoeren van kluswerkzaamheden door een verhuisbedrijf.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verhuizen  

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen, zijn:

  • Het (internationaal) verhuizen van uw spullen
  • Het verhuizen van spullen binnen één gebouw
  • Schade aan uw spullen door de verhuizing
  • Vermissing van uw spullen door de verhuizing
  • Het te vroeg of te laat verhuizen van uw spullen 
  • Het tijdelijk bewaren van uw spullen door het verhuisbedrijf 
  • Het uitvoeren van kluswerkzaamheden door een verhuisbedrijf

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Verhuizen.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bedragen: 

  • € 52,50 voor factuurbedragen tot € 500,-
  • € 77,50 voor factuurbedragen van € 500,- tot € 1.500,-
  • € 102,50 voor factuurbedragen vanaf € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Erkende Verhuizers zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Verhuizen.

Meer informatie


Ondernemer had duidelijker moeten communiceren dat verhuizing op nacalculatie zou worden uitgevoerd. Klacht gegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een omstreeks november 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft[...]
NIet kan worden vastgesteld dat het niet verwijderen van de transporttang door de ondernemer, de door de consument gestelde schade is veroorzaakt. klacht ongegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering van een verhuizing. Standpunt van de consument Het standpunt van de[...]
De kosten voor het inzetten van een verreiker niet voor rekening van consument, nu de consument de ondernemer hierover had geinformeerd en de ondernemer heeft nagelaten de situatie vooraf te bekijken
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen de consument en de ondernemer gesloten verhuis/bewaarnemingovereenkomst, waarbij de[...]