Verhuizen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die u helpen met het verhuizen van spullen binnen, vanuit of naar Nederland.

Het vervoer van de spullen moet alleen over de weg gegaan zijn. Vervoer per vrachtauto op een ferry of over het spoor binnen Europa valt hier ook onder.

De klacht kan ook gaan over het verhuizen van spullen binnen één gebouw. U kunt ook een klacht indienen over het tijdelijk bewaren van spullen door een verhuisbedrijf of over het uitvoeren van kluswerkzaamheden door een verhuisbedrijf.


Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Verhuizen?Icoon geschillencommissie Verhuizen  

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen, zijn:

 • Het (internationaal) verhuizen van uw spullen
 • Het verhuizen van spullen binnen één gebouw
 • Schade aan uw spullen door de verhuizing
 • Vermissing van uw spullen door de verhuizing
 • Het te vroeg of te laat verhuizen van uw spullen 
 • Het tijdelijk bewaren van uw spullen door het verhuisbedrijf 
 • Het uitvoeren van kluswerkzaamheden door een verhuisbedrijf

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Erkende Verhuizers zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Verhuizen. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Verhuizen taartdiagramIn 2016 zijn er 11 klachten door de Commissie Verhuizen in behandeling genomen:

 • 1 klacht was gegrond
 • 2 klachten waren ten dele gegrond
 • 5 klachten waren ongegrond
 • 2 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 1 keer was er een schikking op de zitting.
Bron: Jaarverslag 2016


Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulieren stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven